Usein kysytyt kysymykset aihepiireittäin:

VMP yrityksenä | Henkilöstövuokraus | Rekrytointi | Osaamisen kehittäminen | Työlainsäädäntö

 

 

VMP yrityksenä

 

Mikä on VMP:n historia?

VMP on Mauno ja Riitta Savolaisen Turussa vuonna 1988 perustama yritys. VMP on toiminut henkilöstöpalvelualan edelläkävijänä tehden alaa tunnetuksi vastuullisena toimijana. Vuonna 1997 aloitettiin franchise-toiminta, joka on mahdollistanut yrityksen kasvun.

Vuosien varrella VMP on ollut myös tunnettu urheilusponsori ja aktiivinen markkinoija. Vuoteen 2012 asti yritys toimi henkilöstöpalvelualalla franshiseyrittäjien ja omien palvelualueiden voimin. Sittemmin yritys on laajentunut erilaisilla yritysostoilla koko henkilöstöpalvelualan eri toimintoihin.

Mikä on VMP:n omistusrakenne?

Perheyrityksenä aloittanut VMP Varamiespalvelu on nykyään osa VMP Oyj -konsernia, joka listautui First North -listalle kesäkuussa 2018. VMP Oyj on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kattavan valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. Yhtiö on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.

Konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu, Staff Plus OyEezy sekä Personnel Group.

Mitä palveluita VMP tarjoaa?

VMP Varamiespalvelun ydinosaamista on henkilöstövuokraus ja rekrytoinnit kaikille toimialoille. Tarjoamme myös HR-asiantuntijapalveluita, jotka sisältävät esimerkiksi kansainvälistä rekrytointia, ulkoistamisen palveluja sekä osaamisen kehittämistä.

Palvelemme ammattitaidolla niin pienempiä paikallisia yrityksiä kuin suurempiakin valtakunnallisia asiakkaita. Joustavat ratkaisumme mahdollistavat palvelujen räätälöinnin asiakkaan tarpeiden mukaan niin perinteisin menetelmin kuin uusimpia digiratkaisujakin käyttäen. VMP:hen kuuluu myös ohjelmistoyritys Sijaishaltija, joka on kehittänyt erilaisia palveluita nuorten työnsaannin ja sijaisten löytämisen helpottamiseksi.

Toimiiko VMP vain Suomessa?

Suomen lisäksi VMP:llä on maaorganisaatio Ruotsissa sekä ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden välittämiseen erikoistunut toimisto Romaniassa.

 

Henkilöstövuokraus 

 

Miksi yrityksen kannattaisi hyödyntää henkilöstövuokrausta?

Henkilöstövuokrauksen avulla yritys saa nopeasti käyttöönsä tarpeellista työvoimaa, lisää joustavuuttaan ja pystyy keskittymään omaan liiketoimintaansa. Tyypillisiä henkilöstövuokrauksen käyttökohteita ovat lomien & sairaslomien tuuraukset, sesonkien & ruuhkahuippujen tasaaminen ja poissaolojen paikkaus.

Mitä paremmin henkilöstöpalvelukokonaisuus pystytään yhdessä asiakasyrityksen kanssa rakentamaan niin sitä suuremmat ovat saavutettavat hyödyt. Asiakkaamme arvostavat helppoa ja nopeaa asiointia sekä ammattilaisten toteuttamaa rekrytointipalvelua. Lue lisää aiheesta palveluistamme.

Mille toimialoille VMP välittää työntekijöitä?

Tarjoamme kustannustehokkaita henkilöstöpalveluitamme kaikenkokoisille yrityksille ja käytännössä katsoen kaikille toimialoille. Vuosittain 16 000 työntekijää tekee töitä ympäri Suomen 4000 asiakasyrityksessä.

Isossa kuvassa toimialajakaumamme on teollisuus 58 % ja palvelut 42 %. Palvelemme asiakkaitamme niin toimistoilla kuin rakennuksilla, aina suorittavan tason tehtävistä asiantuntijoihin. Tutustu tarkemmin toimialoihin tai palveluihimme.

 

Mitä  henkilöstövuokraus maksaa?

Yleisimmin henkilöstövuokrauksen hinnoittelussa on käytössä kerroin tai tuntiperusteinen hinnoittelu. Myös toimeksianto- tai tulosperusteista hinnoittelua hyödynnetään tapauskohtaisesti.

Henkilöstövuokrauksessa VMP vastaa työntekijän palkanmaksusta ja kaikista työnantajamaksuista sekä riskeistä. Asiakasyritykselle jää ainoastaan laskun maksaminen sovitusti. Ota yhteyttä paikalliseen VMP-toimistoon tai jätä meille yhteydenottopyyntö, niin käydään yhdessä läpi henkilöstötarpeesi kustannukset ja monipuolisen henkilöstöpalvelukumppanin tarjoamat hyödyt.

 

Kuka vastaa vuokratyöntekijän palkanmaksusta?

Henkilöstövuokrauksessa  VMP:n paikallisyritys toimii työnantajana ja hoitaa näin ollen myös palkanmaksun.

 

Kenen kanssa vuokratyöntekijä solmii työsopimuksen?

Henkilöstövuokrauksessa  VMP:n paikallisyritys toimii työnantajana, jonka kanssa vuokratyöntekijä solmii työsuhteen.

Voiko yritys palkata halutessaan henkilöstövuokrauksen kautta tulleen työntekijän?

Kyllä. Yrityksen omille listoille siirtymisen ehdoista sovitaan VMP:n ja asiakasyrityksen välisessä asiakassopimuksessa ja Henkilöstöpalveluliiton yleisissä toimitusehdoissa jo yhteistyön aloitusvaiheessa. Vuosittain 20 % vuokratyöntekijöistämme vakinaistuu asiakasyritysten palkkalistoille.

Kuinka pitkäksi aikaa vuokratyöntekijän voi palkata?

Välitämme asiakasyrityksillemme vuokratyöntekijöitä aina neljän tunnin keikoista vaikka vuoden kestäviin määräaikaisiin sijaisuuksiin. Lisäksi osa vuokratyöntekijöistämme työskentelee vakituisissa työsuhteissa.

Mitkä ovat vuokratyöntekijän oikeudet?

Työnantajasi on VMP, mutta työn tekemistä johtaa se asiakasyrityksemme, jossa varsinaisesti työskentelet. Palkkasi maksaa VMP. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan työlainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta. VMP on järjestänyt sinulle työterveyshuollon.

Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin pääset heti työsuhteen alussa ja lakisääteistä laajemman työterveyshuollon piiriin pääset työskenneltyäsi tietyn ajan VMP:llä. Ansaitset vuosilomaa tekemästäsi työstä ja sinulle kertyy eläkettä samoin kuin muistakin työsuhteista. Myös perhevapaat koskevat sinua.

Asiakasyrityksen tehtävänä on puolestaan huolehtia työsi turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Sinulle on kerrottava riittävästi työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä. Työturvallisuuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä asiakasyrityksen työsuojeluorganisaatioon.

Toimittaako VMP vuokratyöntekijöitä Suomen rajojen ulkopuolelta?

VMP:llä on toimintaa myös Ruotsissa ja Virossa, joten kauttamme on mahdollista löytää työmahdollisuuksia myös Suomen ulkopuolelta. Lisäksi monella asiakasyrityksellämme on toimintaa ulkomailla, joten työtehtäviä on tarjolla myös kansainvälisessä ympäristössä. Tutustu VMP Ruotsin  ja VMP Viron sivustoihin.

Mitä jos vuokratyöntekijä jää sairaslomalle?

Työnantajana vastaamme vuokratyöntekijän työsuhteeseen liittyvistä kuluista, kuten vakuutus- ja sosiaaliturvamaksuista. Sairaustapauksissa toimimme ennalta sovitun yhteistyömallin mukaisesti esimerkiksi etsimällä yritysasiakkaan tarpeen mukaan uuden tekijän töihin sairausajaksi.

Vuokratyöntekijöille annetaan työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Tervetuloa taloon –ohjeistuspaketti, jossa kerrotaan miten toimia tapaturman tai yllättävän sairastumisen osuessa kohdalle.

 

Rekrytointi

 

Miksi ulkoistaisin yritykseni rekrytoinnin?

Rekrytointi vie paljon aikaa ja saattaa sitoa resurssejasi pois ydintoiminnasta. Rekrytoinnin ammattilainen hoitaa tehtävänsä murto-osassa sitä aikaa, joka sinulla uuden asian opetteluun kuluu. Sinä voit keskittyä vain niihin hakijoihin, jotka täyttävät tehtävän vaatimukset parhaiten ja näin päästään nopeammin tekemään varsinaista valintaa.

Mitä rekrytointi maksaa ja mitä rahalla saa?

Jokainen rekrytointikokonaisuus rakennetaan asiakkaan tarvitsemista palasista ja hinnoitellaan sen mukaan. Asiakkaanamme voit ostaa meiltä koko prosessin tai vain osan siitä. Oli sitten kyseessä esikarsinta, haastattelu tai soveltuvuusarviointi, takaamme käyttöösi kunkin alan vahvan osaajan. Saat käyttöösi sekä vahvan ammattitaitomme ja kokemuksemme, että uusimpien haastattelu- ja arviointityökalujen mukanaan tuomat edut.

Mitä jos rekrytoitu työntekijä ei sovellukaan tehtävään?

Toteutamme rekrytointiprosessin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Osaamme kartoittaa tarpeesi oikeilla kysymyksillä jo etukäteen ja varmistamme tavoitteesi matkan varrella. Hyödynnämme mielellämme myös soveltuvuusarviointeja ja alan viimeisintä tutkimustietoa.

Rekrytointitakuumme on neljä kuukautta. Mikäli olemme hoitaneet koko rekrytointiprosessin ja käyttäneet apuna soveltuvuusarviointeja, takuumme kattaa uuden rekrytoinnin veloituksetta.

Mikä jää roolikseni rekrytointiprosessissa?

Saat vaikuttaa rooliisi itse, neuvottelemme sen yhdessä kanssasi. Määrittelemme tarpeet ja onnistumisen mittarit hyvissä ajoin. Listaamme sovitut toimenpiteet ja sinä päätät osallistumisesi raamit. Voit esimerkiksi haastatella finaalihakijat tai valita lopullisen henkilön suosittelemistamme vaihtoehdoista.

Kuka vastaa sopimusasioista?

Rekrytointiprosessissa VMP vastaa prosessista ja sen etenemisestä ja asiakas tekee valitun henkilön kanssa työsopimuksen. Palveluihimme kuuluu myös konsultointi lakipalveluissa, jos tarvitset apua esimerkiksi työsopimuksen laadinnassa tai työehtosopimusten tulkinnassa.


Osaamisen kehittäminen

 

Mitä on osaamisen kehittäminen?

Osaamisen kehittäminen on osa strategista henkilöstöjohtamista. Se on yksilön, työyhteisön sekä organisaation osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä koko työuran ajan. Jatkuvasti muuttuva työympäristö sekä työn muutoksen vaatimukset ja haasteet edellyttävät jatkuvaa oppimista.

Omassa työssä osaamisen kehittäminen voi olla osaamisen päivittämistä, laajentamista, syventämistä tai kokonaan uudelleen suuntaamista. Oppimista voidaan tukea mm. koulutuksin, työssäoppimisella, työnkierroilla, mentoroinnilla, tiimityöllä sekä itseopiskelulla.

Miksi henkilöstön kehittäminen on tärkeää yritykselle?

Kilpailutilanne, uudet palvelut, tuotteet ja teknologiat haastavat jo olemassa olevan tiedon, taidot ja asenteet. Osaamisen kehittäminen on yrityksille elinehto pystyäkseen vastaamaan muuttuviin haasteisiin. Osaamisen kehittämisellä on monta positiivista ja tuottavaa merkitystä.

Yksilön osaamisen kehittäminen kehittää koko työyhteisöä. Tämä vaikuttaa suoraan työn tuottavuuteen, työhyvinvointiin ja palvelun laatuun. Näin yrityksen kilpailukyky paranee, toiminnot tehostuvat ja tuottavuus lisääntyy.

Mitä palveluja VMP tarjoaa osaamisen kehittämisen tueksi?

Me suunnittelemme yrityksesi tarpeisiin soveltuvat valmennus- ja koulutusratkaisut, jotka toteutamme yhdessä tarkkaan valittujen kumppanien kanssa. Näin varmistamme sen, että saat yrityksesi tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaa apua.

 

Työlainsäädäntö

 

Mitä lakeja sovelletaan vuokratyöhön ja työnvälitykseen?

Vuokratyöhön soveltuvat samat lait kuin muuhunkin työsuhteessa tehtävään työhön. Työlainsäädännössä on muutamia erityissäännöksiä koskien vuokratyötä. Tämä johtuu siitä, että vuokratyössä vuokratyönantaja luovuttaa työntekijänsä toisen yrityksen työnjohto- ja valvontavastuun piiriin, jolloin vastuunjakoa näiden yritysten välillä on ollut tarvetta tarkentaa.

Tällainen lainsäännös on esimerkiksi työsopimuslain 2 luvun 6§, jonka mukaan vuokratyötä käyttävän yrityksen on ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan myös vuokraamilleen työntekijöille. Lukuun ottamatta tätä vastuunjakoon liittyvää vuokratyön erityispiirrettä vuokratyö on samojen säännösten perusteella arvioitavaa kuin mikä tahansa työ.

Tarjoaako VMP lakineuvontapalveluita?

VMP tarjoaa lakineuvontaa laidasta laitaan työelämän alueella. Olemme toimineet yhteistyössä keskeisten työelämää kehittävien viranomaisten, tutkijoiden ja järjestöjen kanssa kohta kolmekymmentä vuotta ja näin olleet osaltamme vaikuttamassa työlainsäädännön ja työelämän erilaisten sopimusten kehitykseen. VMP:llä on alallaan ainoana yrityksenä palveluksessaan täysipäiväisesti työelämän asioihin keskittyvä juristi, joka auttaa sisäisiä asiakkitamme päivittäin.

Tällä hetkellä VMP:n palveluksessa on lisäksi kaksi muuta juristia. Lakipalvelut täydentävät siis palveluvalikoimaamme mainiosti. Olemassa oleville asiakkaillemme tuotettuna, lakipalvelut tuovat selvää kustannussäästöä jo siitä syystä, että tunnemme asiakkaamme ja selvitystyö ei usein ole niin aikaa vievää. Olemme saaneet näkemyksiämme vahvasti tukevaa palautetta asiakkailta, jotka lakipalvelua ovat ostaneet.

Mikä on työaikalaki?


Työaikalailla on säädetty muun muassa työajan käsitteestä, säännöllisen työajan kestosta ja sen ylittämisestä, lepoajoista, sunnuntaityöstä ja työaika-asioiden kirjaamisesta. Työaikalaki on, kuten muukin työlainsäädäntö, tiiviissä yhteydessä työelämän sopimusjärjestelmään ja sisältää useita sellaisia säännöksiä, joista voi työehtosopimuksilla sopia toisin.

Työaikalakia voisi kuvailla lainsäätäjän näkemykseksi vähimmäisehtokokoelmasta, jolla työaika voidaan työsuhteessa järjestää. Edellä kerrotun mukaisesti työehtosopimuksin on sovittu useista työaikalain säännöksistä ja alakohtainen työajan järjestäminen on työehtosopimusten kattamalla alueella pääosin määrätty näillä alakohtaisilla sopimuksilla. Joten työaikalaki kokonaisuudessaan soveltuu vain silloin kun työantajaa sitovaa työehtosopimusta ei ole.

 

Haluatko lisätietoa henkilöstöpalveluista? Jätä yhteydenottopyyntö, niin keskustellaan lisää.