Henkilöstövuokraus on elinehto hotelli- ja ravintola-alan kasvulle

Hotelli- ja ravintola-ala on jatkuvassa muutoksessa. Kuluttajakäyttäytymisen muutos, uudet trendit ja etenkin ulkomaisten matkailijoiden määrä vaikuttavat alaan ja sen kehitykseen. Henkilöstön hallinta ja osaavan työvoiman saanti ovat tärkeä osa horeca-alaa.

Ei enää pelkkää keikkatyötä

Vaikka etenkin ravintola-alalla keikkatyöläisten ja ”ekstraajien” tarve on edelleen suuri, on koko horeca-alan henkilöstövuokrauksessa tapahtunut selkeä muutos kohti pitkäjänteisempään ja kokonaisvaltaisempaan työvoiman hallintaan.

”Horeca-alalla sesonkiluonteisuus ja vuorotyö luovat omat haasteensa työvoiman hallintaan. Yhä useampi horeca-asiakkaamme odottaa meiltä kokonaisvaltaisempaa liiketoiminnan ymmärrystä ja ongelmanratkaisukykyä. Myös aloitteellisuutta arvostetaan”, kertoo Kai Karrenberg, myyntijohtaja Staff Plus Oy / VMP Horeca.

Tutuista osaajista koottu tekijäpooli helpottaa arkea

Etenkin yrityksen tarpeisiin räätälöity oma vuokratyövoimapooli on osoittautunut monissa tapauksissa toimivaksi ratkaisuksi. Tällöin esimerkiksi ravintolayritys saa käyttöönsä oman vuokratyöntekijöiden ”ringin”. Tämä helpottaa sekä yrityksen että työntekijän arkea.

”Kun vuokratyöntekijät on kertaalleen koulutettu tai perehdytetty yrityksen kuvioihin, on heidän helppo tulla töihin uudestaan. Näin säästetään aikaa ja työteho nousee. On myös hyvin yleistä, että horeca-alalla yritykset tietyn ajan jälkeen rekrytoivat hyvät tekijät osaajapoolista omille palkkalistoilleen”, jatkaa Karrenberg.

Kasvua horeca-alalle ulkomaisten matkailusta

Erityisesti ulkomaisten turistien määrän kasvu vaikuttaa suoraan etenkin hotelli- ja ravintola-alan kysyntään ja tätä kautta työvoiman tarpeeseen. Vaikka esimerkiksi matkailualan liikevaihdosta edelleen suuri osa (noin 70 %) tulee kotimaan matkailusta, on ulkomaisten matkailijoiden virta, Visit Finlandin mukaan, Suomeen tasaisessa kasvussa – vuosivauhti noin 4–5 %. Matkailuala työllistääkin noin 140 000 ihmistä.
Matkailun kasvu ja kehitys näkyvät koko horeca-alalla positiivisesti. Kun matkailijoita on enemmän, kasvaa majoituspalveluiden ohella myös ravintola- ja elämyspalveluiden kysyntä.

”Ulkomaisen matkailun kasvun ja koko alan kehityksen yhtenä tukipilarina on osaavan henkilöstön saatavuus. Asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito ovat tärkeitä kriteerejä työntekijöitä haettaessa. Lisäksi tarvitaan tietynlaista heittäytymistä ja can do -asennetta”, kertoo Sini Sandström, yhteyspäällikkö Staff Plus Oy / VMP Horeca.


VMP satsaa horeca-alan kasvuun

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala on ollut VMP:lle aina merkittävä toimiala henkilöstöpalveluiden ja etenkin henkilöstövuokrauksen näkökulmasta. Vahvistaakseen entisestään jalansijaansa horeca-markkinassa VMP Group -konserni osti loppuvuodesta 2017 horeca-alan henkilöstöpalveluihin pääkaupunkiseudulla erikoistuneen Staffplus Oy:n koko osakekannan.

Horeca ala on kovassa kasvussa, ja VMP Group haluaa olla mukana viemässä sitä eteenpäin. Staffplus Oy:n ja VMP HoReCan osaaminen ja palvelut täydentävät toisiaan luoden uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää prosesseja sekä palveluita asiakkaidemme hyväksi.

Miten voimme auttaa yritystäsi HoReCa-alan henkilöstöratkaisuissa? 

Ota yhteyttä horeca- ja kaupan toimialajohtaja Kai Karrenbergiin puh. 045 600 9495