Suorahaku

suorahaku

Suorahaku eli headhunting yleistyy kovaa vauhtia suomalaisilla työmarkkinoilla. Digitaalisuus ja sosiaalisten verkostojen tulo perinteisten kanavien rinnalle ovat mahdollistaneet sen, että suorahakua hyödynnetään kustannustehokkaasti liki kaikilla toimialoilla ja tehtävätasoilla, asiantuntijasta johtoon.

Suorahaulla tavoitat oikeat tekijät

Suorahaku on yleinen ratkaisu esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Rekrytoiva taho etsii vaikeasti löydettävää ja erikoistunutta osaamista.
 • Rekrytointi halutaan syystä tai toisesta suorittaa anonyymisti.
 • Rekrytoinnissa tavoitellaan tavallista kattavampaa toimiala- tai tehtäväkohtaista osaajakartoitusta.
 • Rekrytoiva taho toivoo täydennystä julkisen rekrytoinnin tuomiin vaihtoehtoihin.

Suorahaku on tänä päivänä erittäin suosittu ratkaisu erityisesti silloin, kun rekrytoidaan ylintä johtoa, päälliköitä tai vaativien asiantuntijatehtävien henkilöstöä. Suorahaun monimuotoisuudesta ja sensitiivisyydestä johtuen suorahakukumppanin osaamiseen ja kokemukseen kannattaa kiinnittää valinnassa erityistä huomiota.

Suorahaku Voimassa

Teemme suorahakua asiantuntijasta johtoon useille eri toimialoille ympäri Suomen. Meiltä onnistuu myös ylimmän johdon suorahaku. Toimipisteemme sijaitsevat Tampereella ja Hämeenlinnassa.

Toimeksiannoissa aktiivista yhteistyötä kanssanne tekevät liiketoimintaanne ja tarvettanne ymmärtävä suorahakukonsultti ja Researcher sekä muu suorahakuun tarvittava asiantuntijatiimi. Tarjoamme mahdollisuuden yhdistää suorahakuun myös julkisen rekrytoinnin menetelmiä.

Olennainen osa suorahakua on se, että pureudumme liiketoimintaanne ja tavoitteisiinne. Vahva ymmärrys toiminnastanne, liiketoimintaympäristöstänne ja täytettävän tehtävän vaatimuksista on välttämätön edellytys sille, että suorahaussa yritykseenne löydetään juuri oikea työntekijä.

Yrityksenne ja osaajien luottamus on yksi tärkeimmistä toimintamme suuntaviivoista. Tavoitteenamme on olla asiakkaallemme pitkäaikainen ja luotettava kumppani, joka pitää huolta yrityksen imagosta ja huolehtii siitä, että suorahaussa kontaktoiduille osaajille jää suorahausta myönteinen mielikuva.

Suorahakuun voidaan yhdistää myös tavallisia julkisen rekrytoinnin menetelmiä. Lue lisää rekrytointipalvelusta!

Suorahaun vaiheet

Suorahaku käsittää meillä Voimassa tyypillisesti seuraavat vaiheet:

 1. Tehtävän määrittely
 2. Kandidaattien kontaktointi
 3. Kandidaattien arviointi
 4. Valinta
 5. Päätös

Pidämme kaikissa suorahaun vaiheissa huolen siitä, että kaikki osapuolet saavat tilanteesta ajantasaisen tiedon ja että rekrytointi etenee sujuvasti.

Miksi valita Voima kumppaniksi suorahakuun?

Suorahaku on taitolaji, jossa menestyminen edellyttää vahvaa osaamista, oikeita verkostoja ja toimivia työvälineitä. Tässä muutama syy, miksi valita Voima suorahaun kumppaniksi:

 • Meillä on vahva osaaminen ja kokemus suorahakutoimeksiannoista eri toimialoille ja tehtävätasoille.
 • Pureudumme syvälle liiketoimintaanne, toimialaanne ja myös ymmärrykseen yrityksenne tulevaisuudesta.
 • Varmistamme suorahaun onnistumisen edellytykset määrittelemällä yhteistyössä kanssanne hakustrategian ja osaajaprofiilin sekä tehtävänkuvauksen lisätietojen antamista varten.
 • Tunnemme ja ymmärrämme suorahaun luottamuksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja sovimme niistä tarkemmin ennen toimeksiannon käynnistämistä.
 • Meillä on modernit ja tehokkaat research-työkalut ja tietolähteet. Olemme aktiivisia verkostoitujia niin perinteisillä kuin sosiaalisen verkostoitumisen keinoilla. Käytössämme olevien hakijarekisterien ja verkostojen avulla vaikeimmatkin rekrytoinnit onnistuvat.
 • Huolehdimme aktiivisesta viestinnästä kaikille suorahaun osapuolille.

Ota yhteyttä ja kysy lisää suorahausta!

JANI KALLIO
rekrytointi ja suorahaku
p. 010 311 3880
jani.kallio@voima.info