Soveltuvuusarviointi

Soveltutuvuusarvointi

Soveltuvuusarviointi eli henkilöarviointi tarjoaa tieteellisen lähestymistavan, jolla työnhakijasta voidaan saada tietoa rekrytointipäätöksen tueksi. Tarjoamme soveltuvuusarviointeja sekä erillisenä palveluna että osana kokonaisvaltaista rekrytointipalvelua.

Millaista tietoa soveltuvuusarvioinnista saadaan?

Soveltuvuusarvioinnissa saat lisätietoja työnhakijoiden vahvuuksista, luonteesta ja työskentelytavoista. Lisäksi soveltuvuusarvioinnissa voidaan selvittää, mitkä asiat motivoivat työntekijää, mitkä asiat hän kokee palkitsevina ja mitkä ovat hänen tärkeimpiä kehityskohtiaan.

Jo ennen soveltuvuusarvioinnin järjestämistä on hyvä miettiä, millaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia rekrytoitavalta henkilöltä vaaditaan. Lisäksi on syytä pohtia, millaisen yrityskulttuurin ja työyhteisön tarjoatte tekijälle ja millainen henkilö sopeutuu parhaiten juuri teidän työyhteisöönne. Näin soveltuvuusarvioinnista saadaan suurin mahdollinen hyöty.

Kuinka soveltuvuusarviointi tehdään?

Soveltuvuusarviointi perustuu asiakaslähtöiseen organisaatio- ja tehtäväanalyysiin, jonka pohjalta luomme arvioinnissa peilattavat henkilöarviointikriteerit ja valitsemme tarkoituksenmukaiset menetelmät. Käytämme soveltuvuusarvioinnissa psykologisia testimenetelmiä ja tarvittaessa myös muita luotettavia henkilöarviointimenetelmiä. Saatte meiltä kirjallisen raportin ehdokkaiden soveltuvuudesta tehtävään.

Erilaiset soveltuvuusarvioinnit

Psykologinen soveltuvuusarviointi (syväarviointi)

Soveltuvuusarvioinnin suorittaa aina laillistettu työ- ja organisaatiopsykologi. Käytämme soveltuvuusarvioinnissa ainoastaan tieteellisesti standardisoituja testejä ja menetelmiä.

Soveltuvuusarviointi sisältää persoonallisuus- ja/tai kykyrakenteen ja johtamistaipumusten ja -kompetenssin testauksen valitusta tasosta riippuen:

  • Psykologinen haastattelu (sisältyy kaikkiin arviointeihin)
  • Persoonallisuustestauksissa käytetään PK5 ja NEO-PI-3 tai PRF-menetelmiä (tarvittaessa Wartegg)
  • Kykytestauksissa käytetään IST-menetelmää
  • Johtamistaipumusten ja -kompetenssin arvioinnissa käytetään seuraavia menetelmiä: LJI (Leadership Judgement Indicator) ja 360°-arviointi
  • Tarvittaessa räätälöimme tulevaan toimenkuvaan liittyvän simulaatiotehtävän.

Persoonallisuustestaus suoritetaan sähköisesti. Psykologinen haastattelu ja kykytestaus suoritetaan Voiman toimistolla (Tampereella, Hämeenlinnassa tai Helsingissä) tai rekrytointipaikkakunnalla.

Arvioimme henkilön mahdollisuuksia menestyä työssä kanssanne määriteltyjen valintakriteerien pohjalta. Kirjoitamme soveltuvuusarvioinnista kirjallisen soveltuvuusarviointiraportin. Lisäksi käsittelemme soveltuvuusarvioinnin tulokset kanssanne henkilökohtaisessa tapaamisessa tai puhelimitse.

Teemme psykologisia soveltuvuusarviointeja tarpeen mukaan myös englannin kielellä.

Everything DISC®-työyhteisöprofiilimalli (kevytarviointi)

Kevyempänä soveltuvuusarviointimenetelmänä käytämme Everything DiSC® -työyhteisöprofiilimallia. Arvioinnin suorittaa Voiman sertifioitu psykologi. Arviointi toteutetaan sähköisesti.

DiSC-analyysi antaa tietoa henkilöiden käyttäytymis- ja vuorovaikutustyyleistä. Sen avulla voidaan myös tunnistaa henkilöiden luontaisia motivaatio- ja stressitekijöitä. Käyttäytymistä kuvataan neljän pääulottuvuuden kautta:

  • D = hallitseva
  • i = vaikuttava
  • S = vakaa
  • C = tunnontarkka

Lisäksi testistä selviää henkilön kahdeksan prioriteettia eli asiat, joihin vastaaja suuntaa voimavaransa. Arvioinnin tuloksista toimitetaan neljän pääulottuvuuden kautta muodostettu, henkilökohtainen kirjallinen raportti. Tuloksia ei soviteta erikseen asiakkaan kanssa määritettyihin valintakriteereihin. Tuloksia voidaan kuitenkin tarvittaessa suhteuttaa valintakriteereihin puhelinkokouksessa (15–30 min).

Teemme DISC-analyyseja myös englanniksi.

Soveltuvuusarviointi osana rekrytointipalvelua

Soveltuvuusarviointi on aina vain yksi työkalu monista rekrytointipaletin välineistä, eikä rekrytointipäätöstä kannata perustaa pelkästään soveltuvuusarvioinnin tuloksille. Myös kirjallisilla hakemuksilla ja haastatteluilla sekä mahdollisilla suosituksilla ja työnäytteillä on suuri painoarvo. Lue lisää muista rekrytoinnin työvälineistä Rekrytointipalvelu-sivulta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää soveltuvuusarvioinnista!

YHTEYSHENKILÖSI

MARIANNE VENDELL
työ- ja organisaatiopsykologi
p. 010 311 3884
marianne@voima.info