Vår historia

VMP Group är ett av Nordens ledande bemanningsföretag. Företagskedjan verkar idag på ca 50 orter i Sverige, Finland, Estland och Rumänien. Under 2016 kommer vi att omsätta cirka 1,4 miljarder SEK.

VMP Group är verksamma i bemanningsbranschen i Sverige sedan 2002 och har idag kontor på 14 orter. Vi driver ett mycket framgångsrikt franchisekoncept och har 26 franchisetagare i kedjan, varav 5 är verksamma i Sverige. Franchisekonceptet etablerades i Finland 1997 då första företagardrivna enheter öppnades i Jyväskylä och i Lachtis vid årsskiftet. Etablering av kontorsnätverket skedde snabbt och två år senare kunde VMP Group serva sina kunder rikstäckande i hela Finland. Sedan dess har franchisekonceptet utvecklats och VMP Group har fått flera utmärkelser, bland annat har Finska Franchiseföreningen utsett VMP Group som hela landets bästa franchisekedja och VMP:s franchiseföretagare har under de senaste 12 åren blivit valda fyra gånger till bäst franchiseföretagare i landet, detta i konkurrens med franchisetagare i alla branscher. I dag finns det i Finland 21 franchiseföretagare som driver 32 kontor från Rovaniemi i norr till Ekenäs i syd. VMP I Finland driver utöver det tre såkallade pilotenheter som är helägda av franchiegivaren.

Liknande expansion via franchising kommer att göras även i Sverige och vår plan är att växa snabbt med hjälpa av franchising och ett koncept som fungerar bra och ger företagare en möjlighet att lyckas. Kanske är du vår nästa företagare i kedjan?

Vi söker franchisetagare i hela landet och särskilt i städerna Linköping, Kristianstad, Stockholm norr och syd, Örebro, Karlstad och Växjö.

 

vmp_group_whitebackground_rgb_muok