Vår historia kring franchise

Vår historia

VMP Group är ett av Nordens ledande bemanningsföretag. Företagskedjan verkar idag på ca 50 orter i Sverige, Finland, Estland och Rumänien. Under 2016 omsatte VMP 1,5 miljarder kronor.

VMP Group är verksamma i bemanningsbranschen i Sverige sedan 2002 och har idag kontor på 14 orter. Vi driver ett mycket framgångsrikt franchisekoncept och har 26 franchisetagare i kedjan, varav 6 är verksamma i Sverige. Franchisekonceptet etablerades i Finland 1997 då första företagardrivna enheter öppnades i Jyväskylä och i Lachtis vid årsskiftet. Etablering av kontorsnätverket skedde snabbt och två år senare kunde VMP Group serva sina kunder rikstäckande i hela Finland. Sedan dess har franchisekonceptet utvecklats och VMP Group har fått flera utmärkelser, bland annat har Finska Franchiseföreningen utsett VMP Group som hela landets bästa franchisekedja och VMP:s franchiseföretagare har under de senaste 12 åren blivit valda fyra gånger till bäst franchiseföretagare i landet, detta i konkurrens med franchisetagare i alla branscher. I dag finns det i Finland 21 franchiseföretagare som driver 32 kontor från Rovaniemi i norr till Ekenäs i syd. VMP I Finland driver utöver det tre så kallade pilotenheter som är helägda av franchisegivaren.

VMP Group Sverige är medlemmar i Svenska Franchiseföreningen sedan 2008. Vårt franchiseavtal är genomarbetat och kontrollerat av Sveriges mest namnkunniga jurist inom franchising Sverige.

Liknande expansion via franchising kommer att göras även i Sverige och vår plan är att växa snabbt med hjälpa av franchising och ett koncept som fungerar bra och ger företagare en möjlighet att lyckas. Kanske är du vår nästa företagare i kedjan?

Vi söker franchisetagare i hela landet och särskilt i städerna Linköping, Kristianstad, Stockholm norr och syd, Karlstad och Växjö. Vi är öppna för förslag på andra orter där vi inte är etablerade idag.

 

vmp_group_whitebackground_rgb_muok   

VMP Group är medlemmar i Svenska Franchiseföreningen.

Svensk franchise logotype