Rekrytering

Rekrytering – enkelhet och precision 

Vi på VMP är specialiserade på rekrytering inom produktion och administration upp till mellanchefsnivå. Våra tjänster utformas utifrån ert företags specifika behov och kan omfatta hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi har varit i branschen sedan 2002 vilket lett fram till ett väl beprövat och genomarbetat koncept. Med vår samlade kunskap och förståelse för branschen och våra kunders utmaningar och behov garanterar vi att ni blir nöjda!

Våra rekryterare erbjuder:

  • En strävan mot långsiktig kundrelationer, vilket förutsätter integritet och ömsesidigt förtroende.

  • Konkurrenskraftiga priser.

  • Ett av marknadens mest generösa garantipaket.

  • Erfarna rekryteringskonsulter som förstår uppdragsgivarens situation och

    som kan marknadsföra uppdragsgivaren på ett korrekt sätt

  • Som vet var och hur man söker, attraherar och finner de bästa kandidaterna,

  • Som har förmåga att bedöma prestationer, värderingar och motivation.

Alla våra processer är kvalitetssäkrade och baserade på många års erfarenhet.