Personaluthyrning

Personaluthyrning – VMP matchar rätt kompetens till ditt företag

Tillfällig personal behövs i många olika situationer. När ökad orderingång, sjukdomsfall, semestrar och andra orsaker gör att personalbehovet ökar finns lösningen nära dig.

Genom stort engagemang, god lokalkännedom och noggrann kartläggning i rekryteringsprocessen hittar vi snabbt lämpliga kandidater till våra kunder.

Vi strävar mot att alltid serva våra kunder och arbetstagare på bästa möjliga sätt. Ett gott samarbete borgar för ett bra resultat.

Att hyra in personal underlättar verksamheten:

  • Inga tidsödande rekryteringsprocesser

  • Debitering enbart för produktiv tid

  • Flexibla lösningar vid frånvaro av egen personal

  • Personaladministrationen minimeras

  • Enkelt övertagande – från inhyrd till anställd

Vänd er till oss oavsett hur ditt behov ser ut. Inget uppdrag är för litet eller för kort. Vår erfarenhet gör att ni alltid kan räkna med bästa möjliga resultat på er investering. VMP är ett auktoriserat medlemsföretag i Almega Bemanningsföretagen. Vi knyter samman rätt kompetens med ditt behov!

Bygg- och anläggningsbranschen

Sedan 2010 är bygg- och anläggning ett av VMP:s tre specialistområden inom personaluthyrning. Vi servar såväl stora som små kunder med arbetskraft i hela södra Sverige. Vid lite längre projekt har vi hela Sverige som arbetsområde. Vi tillhandahåller yrkesarbetare och tjänstemän inom alla personalkategorier. För större projekt kan vi tillhandahålla duktiga utbildade yrkesmän från Baltikum. Rekrytering av utländsk arbetskraft genomförs i samarbete med vårt Estniska systerbolag. VMP är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI) sedan 2008.

Elteknikbranschen

Elteknikområdet är VMP:s senaste specialistområde inom bemanning. Vi startade upp i samband med att vårt bolag VMP Bemanning AB beviljades medlemskap i Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) januari 2014. Vi hyr ut elektriker med den erfarenhet som uppdraget och du som kund efterfrågar. Erfarenhetsnivån går från lärlingar upp till ledande montörer. VMP har ett bra samarbete med lokala utbildare och har sedan start med stor framgång anställt elektriker som slutfört sin utbildning under ETG konceptet. Vi har idag ett flertal uppdrag som vi framgångsrikt bemannar med Elektriker från Estland. 

Tillverkningsindustrin

Specialistområdet är brett och har varit med oss sedan VMP startade. Området innefattar alla personalkategorier inom kollektivarbetarområdet men också produktionsnära tjänstemän och personal inom administration.