Miljöansvar

vmp_toimisto_0908v1

VMP Groups miljöansvar

All företagsverksamhet medför miljökonsekvenser. Vi har lyft fram miljöfrågor som en del av företagets värden och i det dagliga arbetet. VMP:s miljöansvar genomförs med hjälp av ett miljösystem. Vi tror att ett miljöpositivt agerande även påverkar miljöattityderna hos våra medarbetare och kunder.

Målet med VMP:s miljöarbete är att

  1. minska företagets miljöpåverkan,
  2. öka arbetstagarnas miljömedvetenhet och
  3. genom information, utbildning och uppföljning ständigt utveckla vårt miljöpositiva agerande.

Hösten 2009 beviljades VMP av Det Norske Veritas det internationella miljöcertifikatet ISO 14001:2004, som ingår i VMP:s kvalitetssystem. I enlighet med kvalitetssystemet utvärderar DNV effektiviteten hos VMP:s miljöpolicy liksom hur väl miljömålen uppfylls. VMP Group har dessutom förbundit sig att följa miljölagstiftningen.