Omställning

Omställning

Omställningsstöd

Hjälp till nytt jobb!

VMP Karriär & Utveckling arbetar inom ramarna för Trygghetsfonden TSL och Trygghetsrådet TRR med att hjälpa uppsagda att hitta långsiktiga lösningar.

Vårt arbete utgår från varje individs behov. Det har gjort att vi är ett av de företag som lyckats bäst med att få ut våra deltagare i nytt arbete.

Vi tror att ingen egentligen vill ha en jobbcoach – det man vill ha är ett jobb. För att vara ett verktyg i det engagerar vi oss personligen i var och en av våra deltagare. Vi följer och stöttar deltagaren utefter deras individuella önskemål och behov. Vi gör resan till den nya anställningen så kort som möjligt. Med stort personligt engagemang och kännedom om lokala näringslivet bidrar vi till att våra deltagare snabbare och starkare kommer ut i en långsiktig lösning.

Uppsagd medarbetare
Är du uppsagd kan du räkna med en snabb start och ett aktivt stöd på dina villkor. Du är vår uppdragsgivare och vi hjälper dig med kontakterna du kan behöva, med det praktiska som CV och ansökningar och att få allt rätt gentemot Arbetsförmedling, A-kassa med mera. Du får även stöd i att hitta en fungerande struktur i tillvaron som jobbsökande, att hålla engagemanget och aktiviteten uppe. Vi stöttar dig så länge och så ofta det finns behov – du styr.

Arbetsgivare och facklig organisation
Vi är en partner att lita på. Vi finns med från start och erbjuder stöd genom hela processen, från ansökan och omedelbar kontakt med den som förlorat sitt jobb till uppföljning och slutrapport enligt era önskemål.

Vi erbjuder även stöd till förtroendevalda och arbetsledare på arbetsplatsen som varslat. I vårt arbete med organisatorisk och social (psykosocial) arbetsmiljö ser vi ofta behovet av stöd även till dem som blir kvar på arbetsplatsen och inte blivit uppsagda. Läs mer om det under ”Omorganisation” i flikarna ovan.

Läs mer om  omställningsstöd på Trygghetsfondens TSL hemsida: tsl.se

Kontakta Verksamhetschefen för Karriär & Utveckling AB, Johan Henschen på telefon 0737-16 71 12 alternativt johan.henschen@vmp-group.se så berättar vi mer.