Chef- och ledarutveckling

Chef och ledarutveckling

Chef och ledarutveckling

VMP Karriär & Utveckling coachar och utbildar chefer till att bli trygga ledare.

Vi hjälper dig som chef att få koll, både på strukturen och på hur du i din roll kan bidra till effektivitet i verksamheten och trivsel i arbetslaget.

Ny som chef och ledare
Många av de företag vi arbetar med rekryterar chefer och ledare från de egna leden. Det kan vara medarbetare som visat på stort engagemang, intresse och kunskap och som dessutom är personer med inflytande i arbetsgruppen.

Att gå från att vara en i gruppen till att vara chef eller arbetsledare för sina arbetskamrater ställer nya krav. Man kan bli ifrågasatt och lusten inför det nya jobbet blandas ofta med oro kring hur man ska klara av sin nya uppgift.

VMP Karriär & Utveckling erbjuder coachning, utbildning och program där du får möjlighet att få en ökad förberedelse för ledarskap och för hur människor och arbetsgrupper fungerar och utvecklas. Vi ger dig trygghet inför de utmaningar du står inför vilket gynnar både dig, företaget och medarbetarna.

Att leda i förändring
Att vara en bra ledare i vardagen kan vara krävande. Att kunna hantera förändringar, oro och uppsägningar ställer många gånger nya och ännu tuffare krav. För många blir det tydligt att det ledarskap som fungerade när allt var som vanligt, inte längre fungerar då det är oro på arbetsplatsen.

För att du som chef ska kunna leda medarbetare och arbetsgrupper genom en förändring och efteråt bli starka och effektiva, är det viktigt att du kan hantera det situationsanpassade ledarskapet.

VMP Karriär & Utveckling erbjuder seminarier, utbildningar och program. Där har du möjlighet att individuellt eller tillsammans med andra ledare få de kunskaper och förberedelser du behöver för att med trygghet möta de utmaningar du står inför.

Kontakta Verksamhetschefen för Karriär & Utveckling AB, Johan Henschen på telefon 0737-16 71 12 alternativt johan.henschen@vmp-group.se så berättar vi mer.