Arbetsmiljöutbildningar

vmp_logistiikka_0023v1

En god arbetsmiljö – Hur gör man?

VMP Karriär & Utveckling utbildar inom arbetsmiljö och är av AFA-försäkring godkänd utbildningsanordnare.

Det innebär att privata företag med kollektivavtal eller TFA-försäkring KOSTNADSFRITT kan använda oss som utbildare inom arbetsmiljö.

Vi arbetar med utbildning och stöd inom arbetsmiljö. Fokus nu är organisatorisk och social arbetsmiljö, det som tidigare benämnts som psykosocial arbetsmiljö.

Våren 2016 kom Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Både föreskriften och vårt arbete syftar till att få ner sjuktal och förebygga ohälsa relaterad till arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vårt mål är en väl fungerande organisation med friska, nöjda och engagerade medarbetare.

Föreskriften beskriver vad som ska göras men inte hur och Arbetsmiljöverket lämnar över till arbetsgivarna att bestämma hur arbetet ska genomföras. Därför står många frågande till vilka steg de ska ta för att allt ska bli rätt och riktigt. Därför lägger våra utbildningar störst fokus på HUR man kan gå tillväga för att göra rätt.


VMP gör det lätt att göra rätt.

VMP Karriär & Utveckling hjälper arbetsgivare att förstå och göra rätt i förhållande till de krav som föreskriften ställer. Både att producera de policys och dokument som krävs, men också att skapa samverkan på företaget och att hitta framgångsrika och lönande sätt att arbeta med de delar av arbetsmiljön som föreskriften tar upp.

Vår utgångspunkt är att det lönar sig att ha medarbetare som trivs.

Har ni kollektivavtal eller TFA-försäkring så betalar AFA-försäkringar hela utbildningskostnaden för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.  Det innebär att ni kan beställa och genomföra utbildningar inom alla* arbetsmiljöområden utan att det kostar er en krona.

Kontakta oss så berättar vi mer.

*Undantaget BAM – grundutbildning för skyddsombud

Kontakta Verksamhetschefen för för Karriär & Utveckling AB, Johan Henschen på telefon 0737-16 71 12 alternativt johan.henschen@vmp-group.se så berättar vi mer.