Arbetsmiljöutbildningar – En god arbetsmiljö

vmp_logistiikka_0023v1

En god arbetsmiljö – Hur gör man?

VMP arbetar med utbildning och stöd inom arbetsmiljöområdet. Fokus är Organisatorisk och social arbetsmiljö, det som tidigare benämnts som psykosocial arbetsmiljö.

 

2016 kom Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö. Både föreskriften och vårt arbete syftar till att få ner sjuktal och förebygga ohälsa relaterad till arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vårt mål är en väl fungerande organisation med friska, nöjda och engagerade medarbetare.

Föreskriften beskriver vad som ska göras men inte hur och Arbetsmiljöverket lämnar över till arbetsgivarna att bestämma hur arbetet ska genomföras. Därför står många frågande till vilka steg de ska ta för att allt ska bli rätt och riktigt. I våra utbildningar lägger vi störst fokus på det praktiska – HUR man kan gå tillväga för att göra rätt.


VMP gör det lätt att göra rätt.

VMP hjälper arbetsgivare att förstå och göra rätt i förhållande till de krav som föreskriften ställer. Både att producera de policys och dokument som krävs, men också att skapa samverkan på företaget och att hitta framgångsrika och lönande sätt att arbeta med de delar av arbetsmiljön som föreskriften tar upp.

Vår utgångspunkt är att det lönar sig att ha medarbetare som trivs.

 

Öppna utbildningar:

Våren 2018 genomför vi följande öppna utbildningar i Stockholm:

  • Onsdag den 31:a januari
  • Måndag den 5:e februari
  • Torsdag den 22:a februari
  • Torsdag den 22:a mars
  • Tisdag den 17:e april
  • Tisdag den 8:e maj
  • Måndag den 4:e juni

Tid: Samtliga tillfällen kl 11 – 16 (Lunch ingår i priset)

Plats: Telefonplan (Telefonvägen 30) i södra Stockholm

Pris: 1900 sek + moms. 500 kr rabatt för ytterligare deltagare från samma arbetsplats.

Fokus i utbildningen ligger på förebyggande arbete och samverkan. Målet är att det ska leda till arbetsplatser med friskare, effektivare och mer motiverade medarbetare samt lägre kostnad för sjukfrånvaro, rehabilitering och oönskad personalomsättning. 

Du får verktyg och metodik att förebygga och hantera stress, konflikter, kränkande särbehandling och psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
Du får också tips om hur du blir tydligare och når fram bättre i din kommunikation med kollegor och medarbetare.

Seminarieledare:
Pia Bergh,
Arbetsmiljökonsult, cert. coach och tidigare personalchef. 
Johan Henschen, Arbetsmiljökonsult, ledarutvecklare och författare till böcker om konflikthantering och grupputveckling.

Anmälan och frågor: Ring 0737-167 112 eller skicka oss ett meddelande på utbildning@vmp-group.se

 

Ord från deltagare:

Verklighetsförankrat. Känns som något jag verkligen kan använda”

Enkelt och bra framförande av ett som jag trodde ”tråkigt” ämne. Ämnet blev istället intressant.
Bra övningar som berör ledarskapet mycket mer än jag trodde.”

Bra och tydliga verktyg som man kan använda i vardagen”

”Många företag arbetar med det ni gör – men som chef väljer jag att samarbeta med er eftersom
ni bottnar i er kunskap och samspelar på ett sätt som gör att ni når fram till deltagarna.”

 

Kontakta Verksamhetschefen för Karriär & Utveckling AB, Johan Henschen på telefon 0737-16 71 12 alternativt johan.henschen@vmp-group.se så berättar vi mer.