Entreprenad & Outsourcing

Lägg ut hela jobbet på entreprenad och outsourcing – effektivare med bibehållen kvalitet

VMP har lång erfarenhet, vi vet hur man gör (sedan 2003). Som leverantör, tillsammans med dig som beställare, är vi med och driver fram förslag på effektiviseringar och förbättringar.

  • Entreprenad – Vi tar hela ansvaret för den avtalade produktionen. Vår debitering baseras på antal producerade enheter. Ni debiteras utifrån antal producerade enheter och inte som vid vanlig bemanning per timme. Vi utför entreprenader inom tillverkningsindustri och logistik.

  • Outsourcing – gör det möjligt för ditt företag att reducera kostnader och fokusera på dina kärnområden.

Fördelar

  • Fast kostnadsläge för kund

  • Stor drivkraft hos leverantör att effektivisera vilket kommer dig som kund till del genom prisjustering

  • Snabba leveranser av traditionell bemanning utanför entreprenaden

  • Fokus på kärnverksamheten

  • Samarbetspartner, inte bara en leverantör

  • Alla personalrelaterade frågor hanteras av

Entreprenad och outsourcing ger ditt företag en förbättrad kostnadskontroll