Stort reportage om VMP Group i Katrineholms näringslivsbilaga

Näringslivsbilagan i Katrineholms kommun har tagit med ett reportage om VMP Groups bemannings- och rekryteringsverksamhet i Katrineholm!

Tillväxten i bemanningsbranschen fortsätter öka. I Katrineholm finns flera bemanningsföretag på marknaden. Vi har träffat VMP Bemanning som är lokalt förankrade. De hjälper företagen att hitta rätt kompetens. De har ett brett nätverk och en fast kundstock, vilket ger god möjlighet till sysselsättning för många och kan vara en väg in till fast anställning. Läs hela nätbilagan här: http://np.netpublicator.com/netpublication/n37263939

Stort reportage om VMP Group _ VMP Bemanning AB i Näringslivsnytt Mars 2017