Arbeta på VMP

Det finns många fördelar att arbeta på VMP Group

Arbete i bemanningsföretag lämpar sig för personer som är drivna, engagerade och vill lära sig nya saker samt få en mångsidig arbetserfarenhet. Många personer får årligen en fast anställning hos VMP eller hos någon av våra kunder.

VMP förmedlar personal främst inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen samt tillverkningsindustrin. Vi arbetar med både yrkesarbetar som tjänstemän. Allt fler företag och organisationer lyckas med vår hjälp klara av variationer i personalbehovet, och vi söker därför ständigt efter nya arbetstagare.

Vi har anställningar som lämpar sig till alla skeden i livet; heltid- eller deltid, vid behov efter pension, extra arbete under studietiden med mera. Du väljer själv det som passar bäst för dig just nu.


Arbeta på VMP Group

 

Lönen bestäms av utifrån arbetsuppgiftens art och arbetstagarens kompetens. Även om arbetsplatserna varierar kvarstår VMP som arbetsgivare. Vi sköter om arbetsgivarens alla lagstadgade kyldigheter som till exempel semesterersättningar, sociala avgifter och försäkringar.

Många arbetsgivare har upptäckt hur lätt det är att rekrytera ny personal genom att först hyra arbetstagarna. Årligen får också ca 20 % av våra arbetstagare fast anställning hos sin uppdragsgivare. Vi genomför även rekrytering av ordinarie personal till företag. De som anmäler sig till vår kandidatbank/CV-databas har således goda möjligheter att finna ett fast arbete.

VMP Groups målsättning är ett öppet och ömsesidigt samarbete med arbetsmarknadens alla parter.

Ta första steget till ett nytt jobb och registrera en öppen ansökan eller sök något av våra aktuella tjänster!