Näringlivsnytt: En lokal lösning för kompetensförsörjning

Ett långt och nära samarbete löser kompetensförsörjningen i elteknikbranschen!

Läs hela Näringslivsnytt (sidor 4-9) >> Näringslivsnytt4-2019.

Lokal lösning VMP Bemanning

Ett samarbete som löser kompetensförsörjningen