Plats- och inköpschefer inom Byggindustrin känner till VMP Group

VMP Group deltog för tredje året i *SveMa (Svenska Marknadsundersökningar AB) varumärkesundersökning i Byggvärlden. Denna gång var det 683 personer som gav sin uppfattning om varumärkeskännedom och faktorer som påverkar på val av leverantör.

Kännedomen om VMP Group var 25 % (år 2017 23,4 %) och bland platschefer 44 % och inköpschefer 39 %. Inom dessa två målgrupper har kännedomen om VMP stigit med omkring tio procent under ett år.

En stor säljaktivitet på våra lokalkontor har gett resultat! Det är också ett ökat antal jobbsökande som har hittat arbete via oss. – Henrik Nilsson, Vd, VMP Group, Sverige

Tips! Om du söker jobb inom byggbranschen så kolla på alla våra lediga tjänster

SveMa frågade också att hur målgruppen hittar och väljer ut framtida leverantörer. Betydelsen av rekommendation hade stigit upp under ett år från 9 % till 12 % och personlig kontakt från 12 % till 15 %.

Sociala medier spelar stor roll för att hitta tjänster och företag men när allt fler lägger mer tid på sin smartphone har kanske också den personliga kontakten värderats upp. VMPs kontor arbetar aktivt lokalt och har därigenom nära kontakt med den lokala marknaden. Under våren görs ett stort förnyelsearbete för att utveckla vår hantering av sociala medier.    

Enligt undersökningen associeras VMP Groups varumärke till kvalitet, bra tjänsteutbud och bra leverantörssäkerhet. Så om ditt företag letar efter en kunnig samarbetspartner så sök upp ditt närmsta VMP-kontor här och ge oss en chans!

* VarumärkesBarometern, Byggvärlden november 2018. Vill du veta mer om SveMas undersökningar? Kolla på https://www.svema.se/undersokningar/varumarkesbarometern/

Plats- och inköpschefer känner till VMP Group

Plats- och inköpschefer inom Byggindustrin känner till VMP Group