Tööandja

Pakume personali erinevate valdkondade erinevate tööülesannete täitmiseks kiiresti, usaldusväärselt ja paindlikult. VMP Group pakub paindlikku lahendust erinevate tööjõudu vajavate olukordade puhul: personalirendi, värbamise ja personalihalduse kaudu.

Kuppi

 Personalirent

Ajutist personali vajatakse paljudes erinevates olukordades. Kiirete tellimuste, konkreetsete projektide, haiguste, puhkuste ja muude personali lisavajaduste korral on lahendus õnneks lähedal: VMP Group.

Värbamisteenus

VMP Group-ile võib anda tellimuse ka töötajate värbamiseks. Meie mahukas rahvusvahelises andmebaasis leidub rohkesti erinevate erialade spetsialiste, kelle hulgast leiame kiiresti sobivaimad inimesed tööintervjuu läbiviimiseks.

Personalihaldus

Personalihalduse raames tellib klient VMP Grouplt personali mõne oma tervikliku sisemise funktsiooni täitmiseks. Töötajatel on sellise töökorralduse ajal töösuhe VMP Groupiga.

Allhange

Teostame väga erinevaid klientide vajadustele kohandatud allhanketeenuseid, milledeks on koostetööd, kliendihaldusteenused, andmetöötlusteenused ja mud erinevad teenused.