Personalirent

VMP Group vahendab väljaõppinud personali kõikidele tegevusaladele. Personali tellimine VMP Groupilt tähendab seda, et töötajad on nagu tavaliselt tellija käsutuses, kuid VMP Group palgal.

Personalirentimine hõlbustab ettevõtte tegevust mitmel moel:

  • Ei ole vaja läbi viia aeganõudvaid, mitmeetapilisi personaliotsinguid.
  • Töötaja saab tellida vastavalt vajadusele ja vaid vajaliku töö tegemise ajaks.
  • Kiireloomuliste perioodide töökoormuse vähendamine ja asendustöötajate leidmine on sujuv ja paindlik isegi lühikese etteteatamisaja korral.
  • Jääb ära aeganõudev palgaarvestus. VMP Group esitab arve ainult kasutatud töötundide eest. Tunnitasu sisse on arvestatud kõik tööandja kohustusliku maksed (palgad, puhkusetasud, sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksud).
  • VMP Group vastutab võimalike haigestumistega seotud kulude eest.

Tänu põhjalikule eeltööle suudame oma kartoteegist kiiresti leida sobivaima töötaja. Parimal juhul jõuavad nad töökohale isegi vähem kui kahe tunniga tellimuse saamisest.

Püüame alati teenindada parimal võimalikul viisil nii oma tellijad kui ka töötajaid, sest rahulolev personal teeb ka oma töö hästi. Kui tellija ei ole siiski meie töötajaga rahul, lahendame probleemi kohe, kui oleme sellest teada saanud.