Juhiseid personali tellijale

Personali tellimine VMP Groupilt on lihtne. Tellimuse kiirendamiseks soovitame esitada järgmised andmed: 

 • töö kirjeldus
 • töö alguspäev ja kellaaeg
 • tööaeg ja töö eeldatav kestvus
 • töökoha asukoht ja transpordivõimalused
 • kasutatavad töövahendid, masinad ja seadmed
 • muud töötingimused (nagu nt töö sees/väljas, soojad/külmad ruumid)
 • töötamise piirangud (näiteks allergia)
 • nõuded või soovid erioskuste osas
 • isik, kes võtab töötaja töökohal vastu ja suunab tööle
 • muud võimalikud erisoovid

Kulud

VMP Group esitab arve kasutatud töötundide eest. Arve hõlmab järgmisi kulusid:

 • töötajale makstavad palgad, lisatasud ja hüvitised
 • tööandja sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksud
 • VMP Group kulud

Tunnitasu sõltub töö iseloomust ja töötaja palgatasemest. Väikseim päevatasu ühe töötaja kohta on viie töötunni hind.

Haigestumised ja õnnetused

VMP Group korraldab renditöötajate ravikindlustuse. Õnnetusjuhtumite puhuks on VMP Groupil vastutuskindlustus. Tellija vastutab tööde juhtimise ja -järelevalve ning töötaja kasutuses oleva vara eest. Lisaks peavad töötajale antud liiklusvahendid olema kaetud täieliku vastutuskindlustusega.

Tellija peab alati veenduma, et töötaja suudab talle antud tööd teha. Kui töötaja ei suuda tööd teha, alustab VMP Group viivitamatult uue töötaja otsimist.