Vuokratyö

Vuokratyön plussat ja miinukset – sopisiko vuokratyö sinulle?

Vakituinen tai määräaikainen työsuhde ei ole enää vuosiin ollut ainut vaihtoehto, sillä rinnalle on tullut muita tapoja työskennellä, kuten esimerkiksi freelance-, projekti-, osa-aika- ja vuokratyö. Kenelle vuokratyöpaikka sopii ja miten se eroaa perinteisestä vakituisesta työsuhteesta?

Työelämä on murroksessa, ja harva meistä on enää samassa työpaikassa eläkeikään saakka. Tulevaisuuden työurat rakennetaan yhä useammin pienistä palasista. Vuokratyön yleistyminen on osa tätä kehitystä. Mistä vuokratyössä sitten on kyse?

Vuokratyöpaikka tarkoittaa, että asiakasyritys tekee sopimuksen työntekijöiden vuokraamisesta henkilöstövuokrausyrityksen kanssa. Vuokratyösuhteessa on aina useampi osapuoli: työntekijä, henkilöstövuokrausyritys ja työvoimaa vuokraava yritys, eli nk. käyttäjäyritys. Käyttäjäyrityksellä on esimerkiksi vastuu vuokratyöntekijän työnjohdosta työpaikalla.

Henkilöstövuokrausyritys on vuokratyöntekijän työnantaja, jolloin se maksaa mm. työntekijän palkan sekä laskuttaa käyttäjäyritystä työvoiman käytöstä sekä mahdollisista muista yrityksen hyödyntämistä henkilöstöpalveluista. Yritysten lisäksi vuokratyövoimaa käyttävät valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, säätiöt ja järjestöt.

Kenelle vuokratyö sopii?

Vuokratyö sopii erilaisille ihmisille elämäntilanteesta riippumatta. Työelämä on nimittäin jo jonkin aikaa ollut murroksessa, eikä loppua näy – yhä useampi meistä tekee jotakin muuta kuin kahdeksasta neljään toimistotyötä. Freelance-työ, projektit, yrittäjyys, osa-aikatyö sekä vuokratyö tekevät työelämän kentästä entistä vaihtelevamman.

 

joustava_tyoelama

 

 

Vuokratyöpaikat tarjoavat useille opiskelijoille mahdollisuuden joustavaan työskentelyyn opintojen ohella. Näin omaa työmäärää pystyy säätelemään – tiukan tenttiviikon lähestyessä voi tehdä vähemmän töitä ja jättää enemmän aikaa opiskeluille.

Moni saa myös tärkeää kokemusta omalta alaltaan opintojen aikana, ja usein käykin niin, että vuokratyösuhde vakinaistetaan sopivan tilanteen tullessa. Vuokratyö onkin oiva tilaisuus saada jalkaa oven väliin ja päästä työelämään, mikäli ovet eivät heti aukene vakituiseen, täysipäiväiseen työsuhteeseen.

On myös muistettava, että kaikki meistä eivät edes etsi vakituista palkkatyötä. Vuokratyö mahdollistaa enemmän vapaa-aikaa ja joustoa työaikoihin ja -vuoroihin. Lisäksi vuokratyö tarjoaa arvokkaita kontakteja ja verkostoja työelämään, sekä työtehtäviä, joita ei välttämättä ole tarjolla muualla.

Vuokratyön plussat

 • vapaus valita omat työvuoronsa ja työaikansa
 • Työssäkäynnistä kertyy lomia kuten muillakin
 • vaihtelua arkeen: pääset näkemään erilaisia työyhteisöjä, työskentelytapoja ja paikkoja usein
 • kehittää työntekijän kykyä sopeutua uusiin työyhteisöihin, ihmisiin ja tilanteisiin
 • työehtosopimusta noudatetaan, ja jos sellaista ei ole, työehtojen pitää silti olla kohtuulliset
 • sopii henkilöille, jotka eivät kaipaa vakituista palkkatyötä, ja jotka haluavat lisää joustoa arkeen
 • hyvä tapa saada jalka oven väliin työelämään, tai kokonaan uudelle alalle
 • mahdollisuus siirtyä vuokratyöstä vakituiseksi työntekijäksi.

Vuokratyön miinukset

 • vaihtelevuus työvuoroissa ja tuloissa voi aiheuttaa epävarmuutta
 • lainan saaminen on hankalampaa kuin vakituisessa palkkatyössä
 • vaihtelevat työympäristöt voivat tuntua joidenkin mielestä stressaavalta

 

On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisella alalla on erilaisia toimijoita – lukuisat henkilöstövuokrausyritykset panostavat oma-aloitteisesti työntekijöidensä hyvinvointiin ja toimivat vastuullisesti.

Lue työntekijöidemme kokemuksia vuokratyöstä ja tutustu sivustollamme osioon “Miksi VMP?”

 

Vuokratyöhön sovelletaan työlainsäädäntöä

Vuokratyöhön sovelletaan samaa työlainsäädäntöä kuin muihinkin työsuhteisiin. Työsopimuslakiin on kuitenkin kirjattu myös vuokratyötä koskevia säädöksiä. Mikäli sitovaa työehtosopimusta ei ole, työehtojen on silti oltava kohtuullisia ja työn määräaikaisuudelle pitää olla lainmukaiset perusteet.

Vuokratyöntekijä on oikeutettu samoihin etuihin kuin palkansaaja vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa. Näitä ovat esimerkiksi sairausajan palkka, lomat, perhevapaat ja työterveyshuolto. Vuokratyöntekijän työnantaja, eli henkilöstövuokrausyritys vastaa näiden hoitamisesta.

Työnantajan tulee antaa vuokratyöntekijälle työsuhdetta koskevat ehdot kirjallisina kaikissa työsuhteissa, myös lyhyissä. Vuokratyön lopettaminen tapahtuu työsopimuslaissa määritettyjen päättämismenettelyjen mukaan. Työnantajaltasi eli henkilöstövuokrausyritykseltä saat työsuhteen päätyttyä työtodistuksen.

Vuokratyönantajan on myös kerrottava vapautuvista työpaikoista yrityksessä tai muun omaksutun käytännön mukaisesti. Myös vuokratyötä käyttävän yrityksen täytyy ilmoittaa vapautuvista työpaikoista vuokraamilleen työntekijöille, ja heillä pitää myös olla mahdollisuus hakea paikkoja.

Työntekijöidemme kokemuksia

On mukavaa, että työtä voi mukauttaa erilaisiin elämänhetkiin esimerkiksi koulun keskellä.
– tekijä Helsingistä
Vaikea on tästä enää parantaa.
– osaaja Lahdesta
Mielestäni yhteydenpito työnantajan kanssa toimii hyvin ja olen tyytyväinen työ-olosuhteisiin.
– iltavahtimestari pk-seudulla

Katso tällä hetkellä avoimet työpaikat tai jätä avoin hakemus