5 harhaluuloa vuokratyöstä

Vuokratyöhön liittyy paljon ennakkoluuloja ja harhakäsityksiä, jotka ovat jääneet elämään historian saatossa. Suurin osa näistä harhaluuloista johtuu tiedon puutteesta. Vuokratyönantajia koskevat samat lait ja asetukset kuin muitakin työnantajia. Lisäksi vuokrayritysten toimintaa valvotaan Henkilöstöpalvelualan Liiton toimesta Hyvä työpaikka – osaavaa rekrytointia -auktorisoinnilla. Tässä viisi yleisintä harhaluuloa vuokratyöhön liittyen:

VUOKRATYÖNANTAJAT OVAT VÄLISTÄVETÄJIÄ

Vuokratyöntekijämme saavat aina palkan alan työehtosopimuksen mukaan, siihen kuuluvine lisineen sekä lomapalkkoineen ja vieläpä ihan oikeaan aikaan.

Emme siis ota työntekijöiltä tai -hakijoilta mitään palvelumaksuja. Emme myöskään pidätä työntekijöidemme palkasta ylimääräisiä kuluja. Henkilöstövuokrauksemme perustuu yritysasiakkailta saataviin maksuihin, josta vastineena tarjoamme heille motivoitunutta työvoimaa, esimerkiksi ilman työnhaun ja palkanlaskennan vaivaa.

VUOKRATYÖYRITYKSET RIISTÄVÄT TYÖNTEKIJÖITÄ

Työajat noudattavat työehtosopimuksia eli vuokratyöntekijöille kuuluvat mm. vuorokausittaiset lepoajat niin kuin vakituisillekin työntekijöille.

Vuokratyöntekijät kuuluvat myös työturvallisuuden piiriin sekä heillä on velvollisuus ilmoittaa huomaamistaan puutteista työoloissa. Työtehtävistä kieltäytyminen on myös täysin sallittua, eikä aiheuta minkäänlaisia karensseja. Toki sovituista työvuoroista tulee pitää kiinni.

PÄTKÄTÖISTÄ EI OLE MITÄÄN HYÖTYÄ

Pätkätyöt avaavat esimerkiksi monia mahdollisuuksia kokeilla erilaisia työtehtäviä ja löytää kenties juuri se oma ala.

Me emme puhu pätkätyöntekijöistä vaan monityöuralaisista, jotka ovat valmiita tekemään erilaisia tehtäviä sekä kokeilemaan ja oppimaan uutta. Muuttuvilla työmarkkinoilla työnantajat arvostavat monipuolista osaamista ja uusiutumiskykyä. Jokainen keikka kasvattaa arvokasta työkokemusta. Vuokratyö toimii myös hyvänä väylänä vakituisiin työtehtäviin.

KUKAAN EI VÄLITÄ VUOKRATYÖNTEKIJÄSTÄ

Vuokratyöntekijälle VMP on työnantaja, joten huolehdimme työntekijöidemme työterveydestä sekä -hyvinvoinnista.

Pidempään työskennelleiden kanssa käymme myös kehityskeskusteluja. Olemme saaneet Henkilöstöpalveluyritysten Liiton auktorisoinnin, joka takaa sen, että henkilöstövuokrauksemme reiluuteen voi luottaa niin työntekijät kuin työantajatkin. Tarjoamme myös työntekijöillemme sekä -hakijoillemme mahdollisuuden päästä VMP Edut -kauppaan, josta löytyy kuukausittain vaihtuvia yhteistyökumppaniemme etuja.

KEIKKATYÖNTEKIJÄ EI OLE OIKEA TYÖNTEKIJÄ

Kaikki työntekijät ovat yhtä arvokkaita ja työtuntien määrä ei sitä vähennä.

Esimerkiksi yritykselle, jolla on suuret sesonkivaihtelut, keikkatyöntekijät ovat korvaamaton apu, sillä ilman heitä liiketoiminnasta ei tulisi mitään. Keikkatyö tarjoaa myös hienon mahdollisuuden tehdä omista aikatauluista juuri itselleen sopivat. Töitä voi siis tehdä, kun on sille aikaa ja käyttää muun ajan vaikka pingiksen pelaamiseen.

vmp_tervetuloa_toihin1 (2)