Eezy VMP som företag

VMP startade som familjeföretag och ingår numera i koncernen Eezy Oyj som börsnoterades på First North i juni 2018. Eezy Oyj är ett finländskt bemanningsföretag som tillhandahåller ett täckande urval tjänster inom personaluthyrning, rekrytering, organisationsutveckling och självsysselsättning. Mätt i omsättning är bolaget ett av de ledande bemanningsföretagen i Finland. Eezy:s uppgift är att hjälpa företag och människor att nå framgång i ett arbetsliv i förändring.

Eezy VMP I SIFFROR

  • Varamiespalvelu-Yhtiöt grundades 1988

  • Årligen 4 000 kundföretag och 16 000 arbetstagarkunder

  • Kontor på 38 orter i Finland

ANSVARSFULLHET

VMP har alltid haft som mål att sysselsätta på ett ansvarsfullt sätt. Gällande inhemska kollektivavtal tillämpas alltid på de arbetstagare som VMP hyr ut. Vi samarbetar med fackförbunden och följer lagar och kollektivavtal i all verksamhet. VMP är en organiserad arbetsgivare och medlem i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, den näststörsta arbetsgivarorganisationen i Finlands Näringsliv EK, samt i Finlands Franchising-Förening.

Beställaransvar

Bemanningsföretagen som hör till företagskedjan VMP Varamiespalvelu har registrerat sig i tjänsten tilaajavastuu.fi. Vi uppmuntrar våra kundföretag att följa beställaransvarslagen, för både företagets och arbetsgivarens bästa. www.tilaajavastuu.fi

Mångfaldsnätverk

Vi har förbundit oss till mångfald i verksamheten samt att underteckna en mångfaldsförbindelse. Vi deltar i att bygga upp ett mångfaldsnätverk i Finland. http://www.fibsry.fi/fi/palvelut/monimuotoisuusverkosto (på finska)