Våra värden

Produktivitet

Service är nyckeln till vår framgång. Vår verksamhet är lönsam och producerar mervärde för såväl våra kunder och våra medarbetare som för vårt företag. Endast ett välmående företag är produktivt.

Ansvarsfullhet

Det är arbete som möjliggör ett välmående samhälle och ett välmående företag. Vi tar vårt samhälleliga och sociala ansvar för våra intressentgrupper.

Pionjärskap

Vi är en vägvisare som har utvecklat branschen i mer än ett kvartssekel. Den okomplicerade modell vi tillhandahåller gör det möjligt för arbetstagare och arbetsgivare att ständigt utvecklas i alla situationer.

Partnerskap

Grunden för vår framgång är ett lyhört partnerskap med arbetstagar- och företagskunder. Vi tror på lösningar som genomförs i samverkan.

Företagsamhet

Företagarandan syns i vår serviceattityd. Vi är motiverade aktörer och stolta över vårt arbete. Yrkesstolthet är vars och ens grundläggande rättighet.