Varför Eezy VMP?

En del av Eezy VMP:s arbetsplatser bemannas utan offentlig utlysning, direkt utifrån de ansökningar som finns i vårt register. När en ny arbetsplats ska bemannas söker Eezy VMP först i sitt personregister efter lämpliga sökande, dvs. bland de arbetssökande som redan har anmält sig hos Eezy VMP som arbetssökande. Det lönar sig med andra ord att fylla i Arbetsansökan, även om det just nu inte finns ett jobb som motsvarar det du söker.

Söker du jobb? Sök via oss!

Det finns heltidsjobb, deltidsjobb, ströjobb, kneg och extraknäck! Lämna in en ansökan så har du flexibla jobbmöjligheter inom räckhåll. Du kan lika väl arbeta deltid eller fastanställd, skaffa arbetserfarenhet eller pröva på något helt nytt.

Vi har glädjen att kunna erbjuda arbete och utkomst för över 12 000 personer årligen.

Vi finns sannolikt alltid runt hörnet

Vi finns på 35 orter runt om i Finland, från Raseborg till Rovaniemi. Vi bekantar oss alltså med arbetstagarna lokalt på våra kontor.

Med en arbetsansökan når du ut till våra 3000 kundföretag och de arbetsplatser som de erbjuder.

Personaluthyrning

Vi är din arbetsgivare, och din lön uppfyller alltid minst det aktuella kollektivavtalet och avtalas separat för varje uppdrag. Du beslutar själv om du tar emot ett erbjudet jobb. Som ansvarsfull arbetsgivare sköter vi alla kostnader i anslutning till din anställning, t.ex. försäkrings- och socialskyddsavgifter och semesterersättningar.

Visste du att 20 procent av vår hyrpersonal får fast anställning?

Rekrytering

Vi utför ständigt fast rekrytering för företag gällande olika uppdrag och branscher. Det kan gälla ett jobb som t.ex. butikschef, arbetsledare, köksmästare, financial specialist eller produktionsarbetare. Vi rekryterar, men kundföretaget blir din arbetsgivare. Rekryteringsprocessen kan innefatta t.ex. intervjuer hos oss och hos kunden, lämplighetsbedömningar och lämplighetstester.

Genom att anmäla dig som arbetssökande är du med när fasta arbetsplatser bemannas.

Kompetensutveckling

Vi utbildar och introducerar ständigt våra arbetstagare i arbetslivets spelregler och i grunderna i olika branscher. Vi erbjuder olika utbildningar med vilka man kan komplettera sin kompetens eller ta de första stegen inom en bransch. Arbetstagarutbildningen genomförs i samarbete med proffs.

Arbetstagarens attityd och rätt motivation till arbetet är avgörande.

Du kan få lön precis då du behöver det

Vi erbjuder våra arbetstagare en avgiftsbelagd tjänst som gör det möjligt att få lönen utbetald redan före den egentliga lönedagen.

Hor oss är det möjligt att få lönen utbetald redan nästa dag.

VMP är din väg till sysselsättning!

Elva NTM-centraler på olika håll i Finland valde VMP som servicepartner för arbetslösa arbetssökande. Framöver erbjuder Eezy VMP sitt rikstäckande nätverk till TE-tjänsternas förfogande.  Eezy Oyj har nästan 30 års mångsidig erfarenhet av bemanningsbranschen samt direkta kontakter till företag i olika branscher och till riktiga arbetsplatser.

Blev du intresserad? Din lokala TE-byrå har mer information!