Lämna in ansökan

Vi har över 4000 kundföretag som letar efter multitalanger eller skickliga förmågor för olika jobb. Det lönar sig att ta ett jobb via oss.

Din lön är minst i nivå med kollektivavtalen. Med hyresarbete kan du planera din tidsanvändning. Tjugo procent av de inhyrda arbetstagarna får fast anställning.

Hitta jobb här