PERSONALUTHYRNING – KOMPETENT PERSONAL FÖR EXAKT RÄTT BEHOV

Personaluthyrning innebär ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för företagets personaladministration. Vare sig du behöver tillfällig hjälp vid arbetstoppar eller inhyrd arbetskraft för längre behov lämpar sig vår bemanningstjänst för dig.

OPERATIONSINHYRD ARBETSKRAFT SKAPAR FLEXIBILITET I VERKSAMHETEN

Hur skulle det vara att kunna koncentrera sig på kärnverksamheten och använda professionell arbetskraft efter det aktuella behovet? Vår personaluthyrning underlättar din vardag och du hittar snabbt rätt förmågor. Genom att använda inhyrd arbetskraft hittar du också bra förmågor att anställa som fast personal – varje år får cirka 20 procent av de arbetstagare som vi hyr ut fast anställning i kundföretagen. 

VMP är ett riksomfattande bemanningsföretag med kontor på 38 orter.

FÖRMÅGOR I HELA LANDET OCH ALLA BRANSCHER

Kravet på arbetstagarnas kompetens varierar mellan olika branscher. Eezy VMP har ett solitt branschkunnande, och i vår riksomfattande arbetstagarbank på 40 000 personer finns förmågor inom alla branscher. Vi levererar också personal för uppgifter med olika kravnivåer, från assisterande uppgifter till expertarbete.

HYRESARBETE OCH ANSVARSFULLHET GÅR HAND I HAND

VMP är ett ansvarsfullt företag. För oss är det viktigt att hyresarbetet är rättvist både för den inhyrda arbetstagaren och för företaget som använder inhyrd arbetskraft. Vi har också beviljats en auktorisering av Förbundet för personaltjänsteföretag: Ett klokt val för att sammanföra arbete och arbetstagare.

Vill du veta mer om Eezy VMP:s bemanningstjänster?

 

VARFÖR PERSONALUTHYRNING?

Snabbhet

Du får snabbt tillgång till förmågorna, ofta redan samma dag.

Kostnadseffektivitet

Du spar tid och pengar. Du behöver inte använda tid på att rekrytera arbetstagare eller t.ex. bekymra dig om kostnader på grund av sjukfrånvaro.

Kontinuitet

Att hyra personal medför också kontinuitet för din verksamhet. Du kan tillsammans med Eezy VMP till exempel skapa en medarbetarpool som skräddarsytts för just ditt företag. Det borgar för att du även med kort varsel har tillgång till rätt kompetens.

Ansvarsfullhet

Vår verksamhet är under alla omständigheter rättvis, både gentemot arbetstagaren och gentemot företaget som använder inhyrd arbetskraft.

Eezy VMP:s bemanningsverksamhet i siffror

40 000
förmågor 
Inom alla branscher med nästan 30 års erfarenhet
 Vi sysselsätter nästan 16000 personer per år