Internationella personallösningar

Det lönar sig inte att begränsa sökandet efter förmågor av rätt slag till endast Finland. Eezy VMP ger dig tillgång till förmågor inom många olika branscher på olika håll i Europa. Vi förmedlar främst förmågor inom bygg-, livsmedels- och metallindustrin samt även för diverse säsongsjobb i andra branscher.

Eezy VMP har kontor i Estland och Rumänien, och vi intervjuar arbetstagarna redan i ursprungslandet. På så sätt kan vi redan i förväg säkerställa arbetstagarnas kompetens och motivation.

Vi sköter alla praktiska frågor, från integrationen på orten till att upprätta arbetsavtal och betala ut lön. Vi ser också till att verksamheten uppfyller arbetsvillkor enligt finsk lag. Lönerna till internationella arbetstagare betalas in på finländska bankkonton, och arbetstagarna betalar skatt i Finland.


Kompetensutveckling

Vad är ett företag utan kompetent personal? Omvälvningen i arbetslivet och verksamhetsmiljön har ställt många företag inför en ny situation. Hur ska jag hålla personalens kompetens aktuell? Hur ska jag bygga upp företagets kompetens så att den svarar mot ett förändrat marknadsläge?

Kompetensutveckling och kompetensledning kräver en plan och konkreta åtgärder. Vi planerar coachnings- och utbildningslösningar efter behoven i ditt företag och genomför lösningarna tillsammans med noga utvalda partners. På så sätt säkerställer vi att du får hjälp som lämpar sig för företagets situation och behov.

 

LÄS BLOGGEN: Introduktion genom spelifiering!

Hur stödja kompetensutveckling genom bra introduktion? Läs vad VMP Groups pedagogiska expert, Anna-Sofia Knuuttila, har att säga om saken. (på finska)

 

Entreprenadlösningar (s.k. outsourcing)

Har du någon gång hamnat i en situation där det går mer tid till annat än till själva kärnverksamheten och dess utveckling? Affärsverksamhetens olika stödfunktioner, såsom personaladministration, löneberäkning och arbetsledning, kräver ofta mycket tid, vilket gör att det finns mindre tid för det viktigaste, dvs. utvecklingen av affärsverksamheten.

 

Vill du veta mer om våra experttjänster inom HR?

 

VARFÖR EXPERTTJÄNSTER INOM HR?

Fokusera

Använd tiden förnuftigt och fokusera på ditt eget arbete. Vi hjälper till att sköta de andra funktionerna.

Utveckla

Utveckla företagets arbetsmetoder och processer. Eezy VMP hjälper ditt företag att organisera arbetet ännu bättre.

Spara

Våra experttjänster inom HR ger större effektivitet och kostnadsbesparingar.

Vill du veta mera? Vilka dina behov än är kan Eezy VMP hjälpa dig så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.