VMP som företag

VMP Varamiespalvelu är ett av de ledande bemanningsföretagen i Finland som arbetar enligt franchisingprincip i hela landet. Vi har utvecklat branschen redan i 30 år; personaluthyrning och rekrytering inom alla branscher utgör vår kärnkompetens. VMP startade som familjeföretag och ingår numera i VMP Oyj -koncernen som ägs av det inhemska investmentbolaget Sentica Partners, av familjen som grundade VMP och av den verkställande ledningen. Företaget börsnoterades på Nasdaq First North i juni 2018.

VMP SIFFROR

  • Varamiespalvelu-Yhtiöt grundades 1988
  • Årligen 3 000 kundföretag och 13 000 arbetstagarkunder
  • Kontor på 38 orter i Finland
  • Koncernens kedjeomsättning 178 M€ år 2017

ANSVARSFULLHET

VMP har alltid haft som mål att sysselsätta på ett ansvarsfullt sätt. Gällande inhemska kollektivavtal tillämpas alltid på VMP:s uthyrda arbetstagare. Vi samarbetar med fackförbunden och följer lagar och kollektivavtal i all verksamhet. VMP är en organiserad arbetsgivare och medlem i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, den näststörsta arbetsgivarorganisationen i Finlands Näringsliv EK, samt i Finlands Franchising-Förening.

 En bra arbetsplats – kompetent rekrytering – auktorisering

VMP har auktoriserats av Förbundet för personaltjänsteföretag. Auktoriserade företag har förbundit sig att följa auktoriseringsregler och att agera ansvarsfullt för att sammanföra arbete och arbetstagare.  http://hpl.fi/forbundet-for-personaltjansteforetag-hpl/

 

 

Tilaajavastuu

Beställaransvar

Bemanningsföretagen som hör till företagskedjan VMP Varamiespalvelu har registrerat sig i tjänsten tilaajavastuu.fi. Vi uppmuntrar våra kundföretag att följa beställaransvarslagen, för både företagets och arbetsgivarens bästa. https://www.tilaajavastuu.fi/sv/

 

FIBS

FIBS Mångfaldsnätverk

Vi har förbundit oss till mångfald i verksamheten samt att underteckna en mångfaldsförbindelse. Vi deltar i att bygga upp ett mångfaldsnätverk i Finland. http://www.fibsry.fi/fi/palvelut/monimuotoisuusverkosto (på finska)