VMP hjälper företag till framgång i ett föränderligt arbetsliv

När arbetslivet förändras utgör flexibilitet i personaladministrationen och säkerställandet av kompetens utmaningar för företag. Vår uppgift är att tillhandahålla kunderna flexibla lösningar för att utveckla den egna affärsverksamheten.

Med hjälp av våra tjänster inom personaluthyrning, rekrytering och HR-expertis stödjer du ditt företags utveckling och tillväxt och säkerställer företagets konkurrenskraft även framöver. VMP har det mest omfattande servicenätverket inom bemanning, med verksamhet på 38 orter.

Var hittar jag en medarbetare att hyra för en dag? Hur hittar jag de bästa förmågorna? Hur utvecklar jag min personals kompetens? Vilka dina behov än är kan VMP hjälpa dig så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

VMP är din mångsidiga och riksomfattande bemanningspartner.

Personaluthyrning

Vi förmedlar experter till alla branscher och till de flesta uppgifter, både kortsiktiga och långsiktiga kontrakt. Tillfällig personal behövs i många olika slags situationer. När brådskande beställningar, projekt, sjukdomsfall, semestrar och andra personalbehov överraskar är det bra att ha arbetare nära till hands.

VMP är landets största aktör inom bemanning och förmedlar kunnig personal inom alla branscher. Inhyrd personal innebär i praktiken att arbetstagarna i normal ordning står till uppdragsgivarens förfogande, men är anställda av VMP.

Rekrytering

Vi rekryterar nya förmågor till ditt företag. Med VMP går rekryteringen av ny personal smidigt och snabbt. Processen börjar med att vi kartlägger befattningsbeskrivningen i detalj. I alla skeden av rekryteringsprocessen informerar vi kunden och dem som rekryteras om hur processen framskrider. Hos oss är utgångspunkten för en lyckad rekrytering alltid att målgruppen klart definieras och att effektiva sökkanaler väljs.

Internationella bemanningstjänster

Utländska proffs på ett ansvarsfullt sätt. Vi hjälper våra arbetstagare att komma igång och ger även fortsatt stöd om det behövs. De utländska arbetstagarna har samma förmåner som våra finländska arbetstagare.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling och kompetensledning kräver en plan och konkreta handlingar. Vi planerar coaching- och utbildningslösningar efter behoven i ditt företag och genomför lösningarna tillsammans med noga utvalda partners. På så sätt säkerställer vi att du får hjälp som lämpar sig för företagets situation och behov.

Utlokalisering

Koncentrera resurserna på det viktigaste i din affärsverksamhet. VMP ansvarar för personalens del för det avtalade delområdets funktion och utveckling. Personalen kan bestå av arbetskraft som redan är i VMP:s tjänst eller av nyrekryterade personer som väljs ut enligt kundens behov.

Tveka inte att kontakta oss, så diskuterar vi närmare hur vi kan hjälpa ditt företag.