Työn tarjoajille

Esimiespankki tarjoaa työnantajille vaivattoman ja taloudellisen kanavan ravintola-alan ammattilaisten rekrytointiin. Esimiespankki säästää työnantajan kallisarvoista aikaa sekä kuluja. Ei kallista lehti-ilmoittelua, eikä pitkää hakuprosessia!

kuvitus-esimiespankki

 

Toimeksiannon saatuaan Esimiespankki käynnistää hakuprosessin ja toteuttaa rekrytoinnin esihaastatteluvaiheen. Työnantajalle jää vain parhaimpien kandidaattien toisen kierroksen haastattelut sekä sopivimman henkilön tai henkilöiden valinta.

Esimiespankkiin kirjautuneet työntekijät “korvamerkitään” heitä kiinnostaviin työpaikkoihin, jolloin työntekijän kiinnostus avoinna olevaa työtehtävää kohtaan on varmistettu.

Rekrytoimme vuosittain kymmeniä työntekijöitä esimiestehtäviin. Toimintamme on voimakkassa kasvussa, mikä on osoituksena ammattitaidostamme sekä asiakkaiden tyytyväisyydestä toimintaamme kohtaan. Loppuun asti hoidettu toimeksianto on jatkuvuuden tae.

Rekrytointiprosessin eteneminen

Toimeksiannon jälkeen kartoitus työnantajan tarpeista

– Haettavan henkilön ominaisuudet, kokemus ja muut taustatekijät
– Palkkauksen aikataulu ja tuleva työnkuva
– Sopimuksen kirjoittaminen suorarekrytoinnista

Hakuprosessin käynnistäminen

– Esimiespankin tietokanta, Staff Plussan kontaktiverkosto sekä muut hakukeinot
– Potentiaalisten hakijoiden haastattelut, henkilöarviot ja soveltuvuuden varmistaminen
– Parhaimpien hakijoiden esittely toimeksiantajalle
– Työnantajan haastattelut ja sopivimman hakijan valinta

Työntekijän soveltuvuuden varmistaminen

– Mahdollinen koevuoro/ koeaika Staff Plussan työntekijänä ennen suorarekrytointia
– Keskustelut työnantajan ja uuden työntekijän kesken molemminpuolisen soveltuvuuden varmistamiseksi
– Esimiespankki hoitaa yhteydenpidon valitsematta jääneisiin hakijoihin.