Locations

Kotka-Hamina

Address
Keskuskatu 29
48100 Kotka
Phone (05) 226 6777
Email kotka.vmp@eezy.fi

Eezy VMP Kotka-Hamina

Personnel

Johanna Piirto

myyntipäällikkö
Phone 044 2400 986
Email johanna.piirto@eezy.fi

Jaanamaija Hapuoja

yrittäjä
Phone 0400 843 394
Email jaanamaija.hapuoja@eezy.fi