Työskentely työttömänä – Työttömyysturvan 300 euron suojaosa

Voit tienata bruttona 300 e/kk (279 e/4 vko), ilman että ansiot vaikuttavat työttömyysetuuden määrään. Kaikki tulot pitää kuitenkin ilmoittaa Kelaan, vaikka ne jäisivät alle suojaosan.

Silloin kun tienaat enemmän kuin 300 e/kk, soviteltu työttömyysetuus lasketaan siten, että ansiotulojen 300 e/kk (suojaosa) ylittävästä osuudesta otetaan huomioon puolet.

Esimerkki: Saat tammikuussa osa-aikatyöstä palkkaa 400 euroa. Tästä otetaan työttömyysetuuden sovittelussa huomioon 300 euroa ylittävä osuus eli 100 euroa. Työttömyysetuutta maksetaan seuraavana maksupäivänä 50 euroa vähemmän kuin ilman ansiotuloja eli puolet suojaosan ylittävästä summasta vähennetään etuudesta.

Työttömyysajan ilmoitus tehdään ja palkkalaskelma tulee toimittaa Kelaan sovitellun työttömyysetuuden saamiseksi. Samalla Kela seuraa myös työssäoloehdon kertymistä.

Voit pyytää Kelaa maksamaan sovitellun työttömyysetuuden ennakkoon. Tätä varten Kela tarvitsee arviosi tulojesi määrästä.

Työttömyysetuutta ei makseta, jos henkilö työskentelee vähintään 80 prosenttia kokopäiväisestä työajasta.

Voit arvioida omien tulojesi vaikutuksen työmarkkinatukeen Kelan laskurilla: https://easiointi.kela.fi/tmlaskenta_app/LaskentaApplication?&lang=fi

Lisätietoa

http://www.kela.fi/maara_tyomarkkinatuki-omat-tulot-vaikuttavat

http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/tyottomyysturvassa-300-euron-suojaosa

Yleisen asumistuen ansiotulovähennys

Ansiotulovähennys on samankaltainen kuin työttömyysturvan suojaosa, jossa työtön voi tienata 300 euroa, ilman että työttömyysetuus pienenee.

Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että asumistuen määrää laskettaessa asiakkaan yhteenlasketuista ansiotuloista suojataan 300 euroa kuukaudessa. Tätä summaa ei huomioida, kun Kelassa lasketaan asumistukeen vaikuttavia tuloja. Eli tämä määrä ansiotuloa ei vähennä asumistukeasi

Ansiotulovähennys on henkilökohtainen. Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta.

Asumistuen laskurilla www.kela.fi/laskurit voi arvioida asumistuen määrän.