Arvomme

Tuottavuus

Palvelu on menestyksemme avain. Liiketoimintamme on kannattavaa ja tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaillemme, työntekijöillemme että yrityksellemme. Vain hyvinvoiva yritys on tuottava.

Vastuullisuus

Työ on yhteiskuntamme ja yrityksemme hyvinvoinnin mahdollistaja. Kannamme yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuumme sidosryhmistämme.

Edelläkävijyys

Olemme suunnannäyttäjä, joka on kehittänyt toimialaa jo yli neljännesvuosisadan. Tarjoamme mutkattomat puitteet työntekijöiden ja työnantajan jatkuvalle kehittymiselle kaikissa tilanteissa.

Kumppanuus

Menestyksemme perusta on kuunteleva kumppanuussuhde työntekijä- ja yritysasiakkaisiin. Uskomme vuorovaikutuksessa toteutettuihin ratkaisuihin.

Yrittäjyys

Yrittäjähenkisyys näkyy palveluasenteessamme. Motivoituneina osaajina olemme ylpeitä työstämme. Ammattiylpeys on jokaisen perusoikeus.