Expertartiklar RSS

Internationella bemanningstjänster – resurs för framtiden

Inom den närmaste framtiden står vi inför en situation där de stora åldersklasserna går i pension och vi inte längre klarar av arbetskraftsbristen med inhemska krafter. VMP har ett ansvarsfullt koncept för förmedling av arbetstagare med utländsk bakgrund. VMP erbjuder ett alternativ som uppfyller finländska lagar och kollektivavtal, och som också innebär att arbetstagarnas introduktion och utbildning, deras vistelse i landet samt löneutbetalningen sköts på ett korrekt sätt. Läs mera »

Sök närmaste serviceområde

Kerro kaverille

Sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan viestin välittämiseen.

Viestin voi lähettää yhdellä kertaa kolmelle vastaanottajalle. Erottele osoitteet toisistaan pilkulla ja välilyönnillä, esim. vilma.voimavara@vmp.fi, ville.voimavara@vmp.fi