VMP Info

Vastauksia henkilöstövuokrausta koskeviin kysymyksiin

Tarkkana kysyy: Maksetaanko arkipyhiltä tyly-korvaus? Olin vmp:n kautta reilu vuosi sitten tekstiilialalla työssä ja katsoin vanhoista palkkatodistuksista, ettei minulle ole maksettu arkipyhiltä tyly-korvausta. Onko menetelty väärin? työsuhteeni oli tällöin kestänyt jo yli 3 kk, eli arkipyhistä maksettiin, mutta tylyä ei ollut maksettu.

Vastaus: Asia ratkeaa sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Kysymyksen perusteella tämä voi olla joko a) tekstiilihuoltoalan- tai b) tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimus taikka c) ja d) jommankumman alan toimihenkilötyöehtosopimus. Näissä eri työehtosopimuksissa tämä kysytty asia on ratkaistu eri tavoin, joten ota yhteyttä paikalliseen VMP:n toimipisteeseen niin selvitetään asia.

Terveisin, VMP:n lakimies Aki
(14.5.2014)

Anne Turusta kysyy: Hei. Olen pitkäaikaisessa työsuhteessa VMP:n kautta. Onko lomarahat mahdollista muuttaa vapaapäiviksi?

Vastaus: Hei! Joissain tapauksissa lomarahat voidaan vaihtaa vapaaksi työehtosopimuksen sen salliessa. Ota yhteys paikalliseen VMP:n toimipisteeseen, niin asia selvitetään.

Terveisin, Aki VMP:ltä
(14.5.2014)

Markus kysyy: Terve! Aloitin VMP:n kautta kokopäiväisen työn lähes puoli vuotta sitten teknologiateollisuusalan yrityksessä. Työsopimukseni katkaistiin jouluviikon ajaksi, sillä asiakasyritys oli tuolloin kiinni eikä työtä siis ollut tarjolla. Tuon viikon jälkeen työsuhteeni on jatkunut normaalisti, eikä uutta työsopimusta tuon viikon jälkeen tehty vaan olen tehnyt töitä vanhan sopimuksen mukaan.  Kysymys kuuluu, onko tuossa työsuhteen katkaisemisessa syy, miksi en ole saanut henkilökohtainen palkanosa- korvausta 4 työkuukauden tultua täyteen?

Vastaus: Henkilökohtaisen palkanosan määräytyminen perustuu työsi kannalta merkityksellisen henkilökohtaisen osaamisesi mittaamiseen. Arviointi tehdään asiakasyrityksen käyttämän mittausjärjestelmän pohjalta ja osaamisesi arvioi asiakasyrityksessä nimetty vastuuhenkilö. Työehtosopimuksen mukaan uuden työntekijän henkilökohtainen palkanosuus määritellään viimeistään neljän kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Ennen henkilökohtaisen palkanosuuden määritystä työntekijän peruspalkkana käytetään työkohtaista palkanosuutta.

Mikäli koet, että henkilökohtainen palkanosa on maksettu tai jätetty maksamatta väärin perustein, ota yhteyttä paikalliseen VMP:n toimipisteeseen ja selvitetään asiaa lisää tarkempien tietojen pohjalta.

Terveisin, Aki VMP:ltä
(30.4.2014)

Ronja Lahdesta kysyy: Hei! Siirryn vuokafirmasta asiakasyritykseen vakinaiseksi työntekijäksi kesälomani jälkeen. Kuuluukoo minulle silti lomaltapaluuraha vaikka en palaakkaan vuokrafirmaan töihin, vaan työllistyin asiakasyritykseen? Työskentelen ravintola-alalla.

Vastaus: Pääsääntöisesti se, että lomalta ei palaa työhön aiheuttaa lomaltapaluurahan tai lyhyemmin lomarahan menettämisen. Tästä säännöstä on kuitenkin olemassa poikkeuksia, joten ota yhteyttä paikalliseen VMP:n toimipisteeseen, niin asiaa selvitetään lisää tarkempien tietojen pohjalta.

Terveisin, Laki-Aki
(30.4.2014)

Micael kysyyMoi! Olin teillä töissä ja jouduin hommat lopettamaan. Minulle sanottiin että ''loppupalkka'' maksetaan 15pv. Minulle maksettiin kuitenkin sairauspäivärahat ajalta jolloin olin sairas, sekä lomakorvaus. Ansioerittelyssä ei ollut mainintaa ns. lopputilistä ollenkaan. Pitkän tutkiskelun/laskutoimitusten jälkeen päädyin tulokseen, ettei loppupalkkaa ole maksettu lainkaan.

Vastaus: Hei Micael ja kiitos yhteydenotostasi! Valitettavasti antamiesi tietojen pohjalta en pysty vastaamaan kysymykseesi. Laittaisitko meille tarkemmin tietoa itsestäsi ja työnantajayrityksestäsi osoitteeseen palkkapalvelut@vmp.fi, niin tarkastamme tilanteen ja otamme sinuun yhteyttä.

Ystävällisin terveisin, palkkapalvelupäällikkö Jaana
(23.9.2013)


Mari kysyy: Hei! Täällä jo aikaisemmin kysyttiin hepo ja tyly-korvauksista, mutta vastauksesta ei ilmennyt mitä ne tarkoittavat. Onko sopimuksessa mainittu yhteissumma lähtöpalkka vai mikä?

Vastaus: Hei! Useissa työehtosopimuksissa on määritelty erilaisia palkanosia. Henkilökohtainen palkanosa (heko tai hepo) on tällainen työehtosopimukseen perustuva henkilökohtaisen työosaamisen huomioon ottava osa palkasta. Esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksen henkilökohtainen palkanosa määritellään viimeistään neljän kuukauden työsuhteen jälkeen ja on määrältään vähintään 3 prosenttia palkkaryhmän mukaisesta työkohtaisesta palkan osuudesta.

Lyhyissä työsuhteissa niin sanottuja "pekkasia" eli työajanlyhennyspäiviä ei onnistu pitämään ja tästä syystä ne joskus maksetaan erillisenä palkanosana (niin sanottu tyly -korvaus).

Kysytty "lähtöpalkka" voi olla eri aloilla erilainen, joko pelkästään työnvaativuusryhmittelyn mukainen työkohtainen palkka tai joskus sisältäen esimerkiksi henkilökohtaisen osuuden ja/tai työajanlyhennyskorvauksen. Maksettavan palkan rakenne riippuu aina sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Terveisin lakimies Aki / VMP Turku
(9.7.2013)

Tuomas Kajaanista kysyymikä on VMP Group kajaanin palkanlaskijayritys?

Vastaus: Terve Tuomas! VMP Palkkapalvelut hoitavat kaikkien VMP Groupin paikallisyritysten palkkoihin liittyvät asiat. Mikäli sinulla kysyttävää palkkaasi liittyen, niin kannattaa olla yhteydessä palkkapalvelut@vmp.fi tai lähettää kysymys VMP Extranetin kautta, jolloin palkkapalvelut näkevät suoraan kenen asioista on kysymys.

Hyvää kevättä toivottelee Johannes VMP Turku
(10.5.2013)

Kukka kysyy: Teen Vmp:n työsopimuksella 8 tunnin työpäiviä, jossa ruokatunti on 15-30 minuuttia. Onko ruokatunti palkallinen, vai lasketaanko pois palkasta, jolloin olini tehnyt töitä vain alle 8h?

Vastaus: Hei! Kiitokset hyvästä kysymyksestäsi. Ruokatunnin palkallisuus riippuu sovellettavasta työehtosopimuksesta ja työaikalain määräyksistä. Lähtökohtaisesti ruokatunti on palkatonta silloin, jos työntekijällä on mahdollisuus poistua työpaikalta ruokatunnin ajaksi. Tässä tilanteessa ei ole merkitystä sillä lähteekö työntekijä ruokatunniksi pois omalta työpaikaltaan vai syökö hän omia eväitä työpaikallaan. Ruokatunti on palkallista pääsääntöisesti silloin kun, työntekijän läsnäolo työpaikalla on välttämätöntä työn jatkumisen kannalta, eikä hän saa poistua työpaikaltaan ruokatunnin aikana.

Voit kysyä lisätietoja paikalliselta VMP:n toimipisteeltä, niin he auttavat selvittämään asian.

Mukavaa kesänodotusta toivottelee hallintojohtaja Ilpo Turusta
(6.5.2013)

Raksamies kysyy: Hei. Työskentelen Vmp:n kautta rakennusapumiehenä 2-vuorotyössä, vuorot klo 7-15.30 ja 15.30-22.00. Työsopimuksessani työehtojen mukaan työssä noudatetaan rakennusalan TESiä liitesopimuksineen. Työehdoissa mainitaan, että kuulun palkkaryhmä I:een (I-IV). Palkkauksen kohdalla mainitaan kuitenkin vain tuntipalkka + hepo + tyly-maksu. Vaikka palkkauksen kohdalla ei mainitakaan erikseen mitään esim. ilta-, lauantai- tai pyhälisistä, maksetaanko ne minulle kuitenkin normaalisti TESin mukaisesti?

Vastaus: Hei Raksamies! Kyllä, on juuri niin kuin esitit. Näistä lisistä ja korvauksista ei ole mainintaa työsopimuksessa, mutta ne maksetaan sellaisina kuin työehtosopimus ne määrittelee.

Terveisin Aki VMP:n palveluyksiköstä Turusta
(12.4.2013)

Mikko Kokkolasta kysyy: Kun työsopimukseni päättyy 31.3, niin milloin minulle maksetaan kaikki maksut kuten lomakerttymät. Sopimusta ei uusita.

Vastaus: Hei Mikko! Palkat maaliskuun toisella puoliskolla tehdystä työstä maksetaan huhtikuun puolenvälin palkanmaksupäivänä. Jos tämä palkanmaksupäivä on myös niin sanottu lopputili, niin tuolloin maksetaan kaikki työsuhteeseen liittyvät maksamattomat palkat ja korvaukset, mukaan lukien lomakorvaus.

Kevätterveisin Aki Turusta
(8.4.2013)

Jaakko kysyy: Olen töissä metalliyrityksessä. Määräaikainen työsopimus päättyy maaliskuuun lopussa joka on kestänyt 8 kuukautta. Nyt tiedustelen, että jos en hyväksy jatkosopimusta tuleeko siitä mitään sanktiota?? Jos minulle ehdotetaan pitempää määräaikaista työsuhdetta kuin mitä itse haluaisin, mitä siitä seuraa?

Vastaus: Hei Jaakko! Määräaikaisen työsopimuksen päättyessä sovitusti työntekijän ja työnantajan velvollisuudet ja oikeudet lakkaavat puolin ja toisin. Tämän jälkeen työnantajalla ei ole esimerkiksi velvollisuutta maksaa palkkaa eikä työntekijällä velvollisuutta tehdä työtä. Sinulla ei siis ole myöskään velvollisuutta ottaa uutta, työsuhteesi päättymisen jälkeiseen aikaan sijoittuvaa, tarjottua työtä vastaan. Työnantaja ei voi sanktioida tarjotun työn vastaanottamisesta kieltäytymistä. Jos sinulle tarjotaan pidempää määräaikaista sopimusta kun itse haluat, voit kieltäytyä sen vastaanottamisesta, eikä sinun tarvitse kieltäytymistä työnantajalle perustella.

Kevätterveisin Aki Turusta
(13.3.2013)

Kaj Virolainen Kiskosta kysyy: Tarteeko työnantaja maksaa sairaspaivärahaa jos työntekijä joutuu suonikohju leukauseen?

Vastaus: Hei, kuten kysyjä onkin oikein oivaltanut, työkyvyttömyys ja lääkärintarkastus eivät aina johdu sairaudesta. Työkyvyttömyyden voi aiheuttaa myös lääkärin hoitotoimenpide. Työnantajalla ei kuitenkaan ole palkanmaksuvelvollisuutta poissaoloajoilta, jotka johtuvat esimerkiksi kauneusleikkauksista, silmien laserleikkauksista tai muista samantyyppisistä hoitotoimenpiteistä. Palkanmaksuvelvollisuus voi syntyä silloin kun hoitotoimenpide aiheuttaa työkyvyttömyyden ja toimenpiteeseen on ryhdytty lääketieteellisistä syistä.

Asiassa pitää selvittää alkutietoina sovellettava työehtosopimus ja on hyvä olla myös jonkunlainen ennakkokäsitys siitä, minkä vuoksi kysytty toimenpide on suoritettu. Näillä tiedoin kannattaa sitten kääntyä työnantajan puoleen ja esittää kysymys työkyvyttömyysajan palkallisuudesta.

Reipasta alkuvuotta!

Terveisin, Laki-Aki
(16.1.2013)

Sanna Etelä-Suomesta kysyy: Olin kauttanne pidemmässä työsuhteessa. Irtisanoin itseni ja sain seuraavan palkkani normaalina. Milloin saan lomakertymät tililleni? Eikö ne olisi pitänyt tulla viimeisen palkkani mukana? Lopetin työt 16.10. Joudunko nyt kuitenkin odottamaan marraskuunloppuun rahojani?

Vastaus: Hei Sanna! Lopputili maksetaan perusmallisen työsopimuksemme mukaan työsuhteen päättyessä seuraavana palkanmaksusuunnitelman mukaisena maksupäivänä. Sinun tapauksessasi tämä tarkoittaa marraskuun puolenvälin maksupäivää. Työskentelysi on loppunut 16.10., jolloin sinulle maksetaan palkkaa vielä lokakuun viimeiseltä puolikkaalta, tällöin palkan maksu menee siis marraskuulle.

Terveisin Aki Turun toimipisteeltä
(5.11.2012)

Seppo Oulusta kysyy: voiko saada palkan ennakoon?

Vastaus: Hei Seppo, kiitos yhteydenotostasi. Työntekijöillemme maksetaan palkka palkkakausittain kaksi kertaa kuukaudessa tehtyjen työtuntien mukaan. Valitettavasti palkkaennakkoja emme voi maksaa. Hyvää syksyn aikaa sinulle. Toivottavat Katja ja Riikka Oulusta

(19.10.2012)

Kalle Kotkasta kysyy: Hei,olen kaupassa/varastossa töissä,ollut yli 4kk teen töitä 8h päivässä,mutta palkka tulee vain 7.5h koska ruokatunti" on 20-30 min ja leimaan kellokortin syömään menessä ja töihin palatessa, samalla tavalla kuin vakituset KKpalkkalla olevat. En saa poistua työpaikaltani. Onko tämä oikein?

Vastaus: Hei Kalle! Kaupan työehtosopimuksessa on muun muassa seuraavansisältöisiä määräyksiä koskien päivittäisiä lepoaikoja

1. Säännöllisen työajan ollessa yhdenjaksoisesti yli 7 tuntia työntekijällä on vähintään tunnin ruokatauko.
2. Paikallisesti sopimalla voidaan ruokatauko:
• lyhentää enintään 30 minuutilla tai
• poistaa kokonaan, jolloin työntekijä voi ruokailla työaikana.
3. Ruokatauko ei ole työaikaa työntekijän saadessa poistua esteettömästi työpaikalta.

Kaupan työehtosopimuksen mukainen säännöllinen työaika on pääsääntöisesti 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa. Tämä tes:n pääsääntöinen työaika ja se seikka, että kuukausipalkkaiset leimaavat kellokortin syömään mennessään kuitenkin viittaa siihen, että työpaikallasi on käytössä tuo normaali työaika ja siihen kuuluva puolen tunnin lepotauko. Tämän lepotauon aikana saa pääsääntöisesti vapaasti poistua työpaikalta. Ota yhteyttä paikalliseen VMP:n toimistoon, jotta asia voidaan korjata, mikäli siihen on selvitysten jälkeen aihetta.
 
Terveisin, Aki Turusta
(14.9.2012)

Vili Hämeestä kysyy: Hei! Olen työskennellyt samassa paikassa 6 kk, nyt minulla oli 2 vkon palkaton kesäloma. Eikö minulle kuulu maksaa lomalta paluuraha kun menen taas töihin takaisin???

Vastaus: Hei Vili! Tänä kesänä pidetään ajalla 1.4.2011 - 31.3.2012 kertyneitä vuosilomapäiviä - jos olet ollut työsuhteessa kyseisenä aikana, on sinulle työssäoloehtojen täyttyessä (joko 35 työtuntia tai 14 työpäivää kuukaudessa tai riittävä määrä työssäolon veroisia tunteja/päiviä) kertynyt vuosilomapäiviä. Lomapäiviä on kertynyt ilmoittamasi työsuhteen pituuden huomioiden maksimissaan 12 päivää - joka sopisi ilmoittamaasi määrään. Mikäli sinulle on maksettu lomakorvaus jokaisen palkanmaksun yhteydessä, varsinaisten lomapäivien osalta maksetaan vain lomaraha - periaatteessa lomarahan maksun suhteen olet aivan oikeassa, mutta valitettavasti tuntematta tapaustasi en voi täsmällisempää vastausta antaa.

Pyydän sinua olemaan yhteydessä asiassa VMP:n paikallistoimistoon tai laittamaan meille (palkkapalvelut@vmp.fi) lisätietoja itsestäsi ja työsuhteestasi, niin voimme tarkistaa tilanteen ja osaamme antaa täsmällisemmän vastauksen sinulle.

Terveisin, Jaana palkkapalveluista / Turku
(26.7.2012)

Samppa kysyyKun on ollut 9kk vmp:n kautta yhden jaksoisesti töissä eikö kuuluisi sairas ajan palkka maksaa keskitunti ansion mukaa?

 Vastaus: Hei! Sairausajan palkan maksaminen perustuu käytännössä aina eri työehtosopimuksiin. Sairausajan palkan määräytyminen myös vaihtelee eri työehtosopimuksissa. Kysymykseesi vastaamiseksi olisikin saatava tietää mikä on työsuhteeseesi sovellettava työehtosopimus. Ota yhteyttä paikalliseen VMP toimipisteeseen. Sieltä saat tietoa työsuhteeseesi sovellettavasta työehtosopimuksesta ja sen sairausajan palkkamääräyksistä.

Hyvää kesänjatkoa!

Terveisin Aki Turusta
(9.7.2012) 

Höpsö kysyy: Voiko työnantaja maksaa kuukauden palkan ns. etukäteen? Olen ollut nyt kaksi viikkoa töissä, ja eilen saamani palkka on lähellä koko kuukauden palkkasummaa. Onkohan tapahtunut joku virhe, vai onko työnantaja maksanut palkan etukäteen, pyytämättä?

Vastaus: Työsopimuksessa määritellään palkanmaksupäivä, joka voi kuukausipalkkaiselle työntekijälle olla joko kuun 15.pv tai kuun viimeinen päivä, pääsääntöisesti kuukausipalkkaiselle maksetaan kerran kuussa koko kuluvan kuun palkka kuun viimeisenä päivänä. Sinun kannattaa tarkistaa mitä työsopimukseesi on merkitty palkanmaksuajankohdasta.

Jotta tilanteesi voitaisiin tarkistaa, tarvitsisimme enemmän tietoja työsuhteestasi. Halutessasi voit lähettää yhteystietosi ja selvityspyynnön sähköpostisoitteeseen palkkapalvelut@vmp.fi, niin vastaamme sinulle henkilökohtaisesti.

Kesäterveisin Jaana palkkapalveluista / Turku
(20.6.2012)

Masa Jyväskylästä kysyy: Kysymys 1) Olin vmp:n kautta töissä ja sit vakinaistuin. Tuleeko nyt taas se 3kk että saan palkallisia pyhiä? Kysymys 2) Vmp:n kautta sain 9,93 ja nyt vakinaistuin saan 9,75. Onko heillä oikeus tiputtaa palkkaa? Muut samalla tavalla töihin päässeet saivat palkan korotuksen.

Vastaus: Hei Masa! Mikäli ymmärsin oikein olet siirtynyt asiakasyrityksemme työntekijäksi työskenneltyäsi aiemmin kauttamme vuokrattuna työntekijänä. Usein kun näin tehdään niin kyseessä on uusi työsuhde, jonka mukaisesti työsuhteen ehdot määräytyvät itsenäisesti. Siirtyessäsi asiakasyrityksen palvelukseen työsuhteen ehdot kuten palkka tai työtehtävät voivat muuttua eri syistä. Myös sovellettava työehtosopimus voi joskus muuttua. Esimerkiksi palkkaan vaikuttaa sovellettava työehtosopimus. Joissain tapauksissa palkka voi näyttää pienemmältä silloin kun lomakorvausta ei makseta jokaisessa tilissä vaan vasta silloin kun lomaa pidetään tai työsuhde päättyy. Kysymys saattaa myös olla tästä.

Arkipyhäkorvausten maksamisen osalta on kyse on työsuhteen yhdenjaksoisesta kestosta. Ilmeisesti työsuhteeseesi sovellettavassa työehtosopimuksessa on ollut määräys, että arkipyhäkorvausta maksetaan kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työsuhteen jälkeen. Uutena työntekijänä siirryttäessä työsuhteen yhdenjaksoinen kesto katkeaa. Tapauksessasi saattaa olla niin, että olet siirtynyt uutena työntekijänä ja työsuhde on alkanut ikään kuin alusta.

Tapauksessasi on sen verran paljon avoimia kysymyksiä, että kehotan sinua kääntymään paikallisen VMP:n toimipaikan puoleen ja keskustelemaan asiasta perusteellisemmin siinä yhteydessä.

Terveisin Aki Turusta
(2.5.2012)

Nimimerkillä "sittenkin epävarma" kysyy: Hei olen tekemässä 4 kk työsopimusta teidän kauttanne. Kuinka kauan työntekijän puolelta on irtisanoutumisaika?

Vastaus: Moro! Koeajalla työsuhteen voi purkaa vaikka välittömästi. Koeaika on enintään 4kk tai määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet työsuhteen kestoajasta. Koeajan jälkeen irtisanomisaika on 2 vkoa- tai enemmän riippuen työsuhteen kestosta.

Nämä ovat myös yleensä sovittelukysymyksiä työntekijän, työnantajan (VMP) ja asiakasyrityksen välillä. Kuten monessa muussakin asiassa, niin kaikkien osapuolien mielipiteet huomioiden saadaan paras ”tulos”. Toivottavasti tämä vastaus lievensi epävarmuuttasi. Mikäli haluat lisätietoja, niin ota yhteyttä omaan palvelualueeseesi. Hyvää talven jatkoa!

T: Christian ja Johannes Turun toimipisteeltä
(23.2.2012)

Keijo Janakkalasta kysyy: kysyisin minkälainen palkkataulukko teillä on? Maksatteko samalaista palkaa kun tavallinen työntekiä menee yritykseen? Onko teillä myös työterveyspalvelut?

Vastaus: Hei Keijo! Henkilöstöpalvelualalla toimitaan kolmen tahon yhteistyössä: yritys (kutsun tässä tätä yritystä asiakasyritykseksi), jossa työskennellään; työntekijä, joka työskentelee asiakasyrityksessä ja henkilöstöpalvelualan yritys, Pääsääntöisesti työskennellään asiakasyrityksen tiloissa ja asiakasyrityksen valvonnassa. Asiakasyritys ei ole kuitenkaan työnantaja. Työnantaja on henkilöstöpalvelualan yritys.

Henkilöstöpalvelualan yritys tekee sopimuksen työntekijänsä työskentelystä asiakasyrityksessä. Tällöin työntekijä tekee asiakasyrityksen määräämiä työtehtäviä. Palkan työntekijälle maksaa henkilöstöpalvelualan yritys.

Työsuhteen ehdot kuten palkka määräytyvät sen alan mukaan, jolla työntekijä työskentelee. Melkein kaikilla aloilla tai kaikkiin töihin tulee sovellettavaksi työehtosopimus. Työehtosopimus on työntekijöiden ja työnantajien liittojen neuvottelema sopimus työsuhteiden ehdoista. Näitä työsuhteen ehtoja sovelletaan sitten asianomaisella alalla yleisesti.

Henkilöstöpalvelualan yrityksen sovellettavaksi tulee näissä työsuhteissa, joissa sen työntekijät työskentelevät asiakasyrityksen määräämissä tehtävissä, melko usein sama työehtosopimus kuin asiakasyrityksen omien työntekijöiden työsuhteisiinkin. Tästä on säännös työsopimuslaissa (työsopimuslain 2 luvun 9 §). Joskus voi tulla sovellettavaksi henkilöstöpalvelualan yrityksen oma työehtosopimus, joka on eri kuin asiakasyrityksen työehtosopimus. Tällöin myös palkoissa voi olla eroja.

Asiakasyrityksessä työskenneltäessä palkka työsuhteen ehtona tulee kuitenkin pääsääntöisesti sovellettavaksi saman työehtosopimuksen mukaan sekä henkilöstöpalvelualan yrityksen työntekijän kuin asiakasyrityksen omien työntekijöiden työsuhteissa.

Palkan määräytymiseen vaikuttavat yleisesti sekä tehtävä työ (sama palkka samasta työstä), että kokemus (sama palkka samasta kokemuksesta). Myös muita palkkaan vaikuttavia seikkoja on työehtosopimuskohtaisesti.

Työterveyspalvelut kuuluvat VMP Group yritysten työntekijöille heidän työskenneltyään yhdenjaksoisesti, siis ilman taukoja työsuhteessa, neljän kuukauden ajan. Työtapaturmatapauksien varalta työntekijät on vakuutettu lain mukaisesti heti työsuhteen alusta lukien. Tarkempia tietoja palkkauksesta ja työterveyshuollosta saat kun otat yhteyttä VMP:n paikalliseen toimipaikkaan.

Tammikuisin terveisin Aki Turun toimipisteeltä
(3.1.2012)

Siru Lahdesta kysyy: Yleensä muuttopäivä on kaikissa työpaikoissa aina palkallinen vapaapäivä. Onko muuttopäivä palkallinen myös vmp:llä? Varsinkin jos muuttopäivälle on jo tiedossa töitä?

Vastaus: Hei Siru! Laissa ei ole muuttovapaata koskevia säännöksiä. Oikeus saada palkallista muuttovapaata voi perustua työehtosopimuksen määräyksiin. Jos työhösi sovellettavassa työehtosopimuksessa on määräyksiä palkallisesta muuttopäivästä, niin palkka muuttopäivältä maksetaan silloin kun ne edellytykset, joita muuttopäivän palkallisuudelle kyseisessä työehtosopimuksessa on määrätty täyttyvät. Muuttopäivän palkallisuus on vain joissain harvoissa työehtosopimuksissa.

Joulunodotus terveisin Aki
(1.12.2011)

Nimimerkillä -L- kysyy: Milloinka metalliliiton jo voimaan tulleet palkankorotukset näkyvät tilissä?

Vastaus: Ks. alla olevan kysymyksen vastaus. T: Johannes Turusta
(28.10.2011)

Joni Lahdesta kysyy: Metalliliitto sai aikaan uuden palkkaratkaisun niin miten meillä vmp:läisillä nousee palkka ja entä koska meille maksetaan se ylimääräinen 150e?

Vastaus: Hei Joni! VMP Groupin työntekijöille tulee samantasoiset korotukset kuin muillekin Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piirissä oleville. Korotukset tulevat takautuvasti palkkoihin 1.10.2011 alkaen. Kertaerä 150 euroa on vielä kiinni siitä toteutuuko työmarkkinakeskusjärjestöjen sopima niin sanottu raamiratkaisu tarpeeksi laajasti työmarkkinakentässä. Mikäli näin tapahtuu, kertakorvaus maksetaan 1.1.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta niille työntekijöille, jotka ovat silloin työsuhteessa ja ovat olleet 1.10.2011 lähtien.

Syysterveisin VMP:n TES-asiantuntija Aki
(26.10.11)

Sanna kysyy: Olen ollut vmp:n kautta töissä teknologia-alalla muutaman kuukauden, kiinteällä tuntipalkalla. Nyt sain tietää että saatan joutua tehtaassa työhön, jossa paikan vakituiset tekijät saavat urakkapalkkaa (joka saattaisi nousta hyvällä tuurilla lähes tuplaan normi tuntipalkastani) moraalisesti ei ole oikein laittaa minua tuohon urakkatyöhön, jos on vakituisiakin jotka ehtisivät työt tekemään. Voinko kieltäytyä tekemästä urakkatyötä tuntipalkalla?

Vastaus: Terve Sanna! Pääperiaatteena palkkauksessa on tehtävien töiden ja työntekijän kokemuksen/ammattitaidon mukaan määräytyvä palkan suuruus. Palkan suuruuteen vaikuttavista tekijöistä määrätään sovellettavassa työehtosopimuksessa. Ota yhteyttä VMP yhteyshenkilöösi, jotta hän tiedustelee asiakasyrityksestä työtehtäviesi sisällöstä ja niiden mukaisesta palkkauksesta.

Aki & Johannes Turun päästä
(4.10.2011)

Milla kysyy: Jos olen liiton jäsen ja tulen vmp:lle töihin, niin saanhan liitolta maksun kaikista niistä päivistä jolloin en ole töissä, niinkuin tavallisesti saisin kun en ole työssä?? Kun kuulin sellaista, että liitto vain täydentäisi osamaksulla palkkaani, jos saan työssä vähemmän palkkaa kuin liitolta työttämänä? Kiinnostaisi tietää kummalla tavalla se palkkaus menee..

Vastaus: Hei Milla! Ansioturvan maksamiseen vaikuttavat monet asiat, kuten työajan suhde kokoaikaiseen työhön verrattuna, mahdollinen omavastuuaika, saatavat muut tuet ja niin edelleen. Asian selvittäminen vaatii sen verran paljon yksityiskohtaista tietoa, että sen ratkaisemiseksi saat parhaimman vastauksen soittamalla ja kysymällä asiaa oman liitosi työttömyyskassalta.

Työnteko kannattaa aina.

T: laki-Aki Turun toimipisteeltä
(15.9.2011)

Aleksi Limingasta kysyy: Maksetaanko mulle maanantaista sunnuntaihin palkkaa vaikka olen maanantaista perjantaihin töissä?

Vastaus: Terve Aleksi! Antamiesi niukkojen tietojen perusteella vastailen, että pääsääntöisesti näin ei menetellä. Vaikka työsuhde olisikin voimassa, niin kaikilta tunneilta tai päiviltä, jolloin se on voimassa ei makseta palkkaa, vertaa esimerkiksi nukkumiseen käytettävä aika. Työsopimuksessa sovitaan työaika, jonka mukaisesti työskennellään ja tuntipalkka maksetaan tehtyjen todellisten tuntien mukaan. Kuukausipalkka maksetaan vaihtelevan kuukausityöajan mukaisesti samansuuruisena kuukausittain.

Terveisin Aki Turusta
(18.7.2011)

Ellu kysyy: Hei! Jos tuntikirjaus unohtuu,voiko sen korjata seuraavassa jaksossa,vai miten tulisi toimia?

Vastaus: Terve Ellu! Voit viikon ajan laittaa tunnit tuonne sähköiseen tuntikirjausjärjestelmäämme. Jos kirjausta ei viikon aikana tee, niin tekijän on ilmoitettava siitä henkilöstöneuvottelijalle/omalle yhteyshenkilölle, joka voi laittaa tehdyt tunnit tuonne sähköiseen tuntikirjausjärjestelmään.

Kesäterveisin Marjo Turun toimipisteeltä
(20.6.2011) 

Tanya Turusta kysyy: Hei, millainen hintahaarukka on puusepän palkoissa. n. vuoden työkokemuksella?

Vastaus: Moi Tanya! Palkan suuruus määräytyy puusepän alan työehtosopimuksen mukaan. Kokemus ja työtehtävän vaatima osaaminen vaikuttaa myös palkkaukseen. Meillä on ollut täällä Turussa viime aikoina muutamia asiakasyrityksiä, joilla on ollut tarvetta puusepille. Jos olet kiinnostunut puusepän työtehtävistä, niin täyttele sähköinen työhakemuksemme ja ole yhteydessä meihin, niin keskustelemme mielellämme asiasta lisää.

Terveisin henkilöstöneuvottelija Eija Turusta
(31.5.2011)

Johanna Joensuusta kysyy: Haluaisin kysellä sellaista, että jos teidän kauttanne saa töitä niin oletteko te sitten minun työantajia, vai se paikka jossa olen töissä? Kun ne sitten myöhemmin kuitenkin jossain lomakkeissa sitä kysyvät. Ja sitten sellainen kysymys, että määräättekö te millaista palkkaa töistä tulee vai mitä kautta se määräytyy?

Vastaus: Hei Johanna! Me (VMP Group) olemme sinun työnantajasi, vaikka työskentelet fyysisesti toisessa yrityksessä. Me hoidamme työsuhteeseen liittyvät työnantajan lakisääteiset velvoitteet, kuten lomakorvaukset, työeläkemaksut sekä tarvittavat vakuutukset. Ja tässä vastaus vielä toiseen kysymykseesi: Palkkaus määräytyy pääsääntöisesti asiakasyrityksen käyttämän työehtosopimuksen (TES) mukaan sekä työntekijän kokemuksen ja ammattitaidon mukaan. Eli palkan suuruus riippuu työtehtävästä sekä työtaidosta.

Kevätterveisin,

Yrittäjä Ossi Joensuusta
(5.5.2011)

Janne Tampereelta kysyy: Moro! Alottelin teillä tekemään keikkatöitä. Miten teillä tulee yleensä palkkalaskelmat ennen palkanmaksua? Jos on valinnut Netpostin tiedotteita varten.

Vastaus: Hei Janne! Palkkalaskelmat lähetetään meiltä Itellalle jatkokäsittelyyn kaksi päivää ennen palkanmaksupäivää toisin sanoen jos palkanmaksupäivä on 29.4., palkkalaskelma lähtee meiltä 27.4. Palkkalaskelmasta tulee automaattisesti sähköinen kopio NetPostiin, jossa voi myös valita palkkalaskelman toimituksen vain sähköisenä kirjeenä (kirjeen lähettäjätaho on Suomen Varamiespalvelu Oy) ja palkkalaskelma – molemmissa vaihtoehdoissa - on katsottavissa/tulostettavissa vähintään päivää ennen palkanmaksupäivää. Paperinen palkkalaskelma tulee kotiosoitteeseen viimeistään palkanmaksupäivänä, tässä paikallinen postinjakelu voi aiheuttaa aikatauluvaihteluita, joihin emme voi valitettavasti vaikuttaa.

Hyvää vappua!

T: VMP:n Palkkapalvelupäällikkö Jaana
(28.4.2011)

Mikko Turusta kysyy: Maksetaanko arkipyhistä palkkaa? Ja miten ne kuuluisi kirjata työtunti sivulle?

Vastaus: Terve Mikko! Ajankohtaisen kysymyksen osasit kysyä. Arkipyhistä maksetaan niin kuin sovellettavassa työehtosopimuksessa (TES) on sovittu. Arkipyhistä palkansaannin edellytykset hieman vaihtelevat riippuen siitä kuinka kauan työsuhde on kestänyt, yleensä n. 1 kk. Kirjaamisessa voit käyttää selite-kenttää ja laittaa siihen vaikka "arkipyhä, 0 h"

Mikäli lisäkysyttävää, niin voit olla yhteydessä suoraan meihin tänne Turkuun. Yhteystietomme löydät sivuiltamme. Hyvää keväänjatkoa,

Henkilöstöneuvottelija Eija Turusta
(27.4.2011)

Sami Oulusta kysyy: Tiedustelisin onko työntekijällä millaisia työsuhde-etuja Oulun alueella? Onko vmp:n kautta mahdollista saada esimerkiksi kuntosalilippuja halvemmalla?

Vastaus: Hei Sami! Kiitos hyvästä kysymyksestä. Työsuhde-eduissa löytyy sekä paikkakunta- että asiakaskohtaisia eroavaisuuksia. Käymme työsuhteen alkaessa työsuhde-edut työntekijän kanssa tarkemmin läpi.

Keväisin terveisin,
Henkilöstöneuvottelijat Laura ja Outi Oulusta
(7.3.2011) 

 

Jarmo Oulusta kysyy: Voiko pyytää erikseen palkankorotusta, jos tuntuu että nykyinen palkka ei vastaa työn tasoa?

Vastaus: Moikka Jarmo! Palkankorotusta voi pyytää, mikäli koet, että nykyinen palkka ei vastaa nykyistä työtehtävääsi. Tilanteissa, joissa työntekijä haluaa, että palkkaa tarkistetaan, olemme aina yhteydessä asiakasyritykseen ja pyrimme neuvottelemaan asiasta. Huomaathan kuitenkin, että palkka määräytyy työehtosopimuksen, tehtävänkuvan ja kokemustason mukaan. 

Terveisin,
Laura ja Outi Oulusta
(18.1.2011)

 

Satu Raaseporista kysyy: Mitä työsuhde etuja VMP tarjoaa työntekijöilleen?

Vastaus: Terve Satu ja kiitos kysymyksestäsi! Esimerkiksi täällä Raaseporissa tarjoamamme työsuhde-edut vaihtelevat hieman työsuhteen ja asiakasyrityksen mukaan. Esim. jos olet kauttamme töissä yrityksessä, jossa on henkilökunnalle oma kuntosali, saa sitä käyttää kyseisen yrityksen oman henkilöstön tavoin tai jos olet töissä keittiössä kauttamme, saat yleensä syödä henkilökuntahintaan siellä.
Henkilökuntamyymälät erikoishintoineen ovat myös voimassa kauttamme työskenteleville ja nämä alennukset ovat välillä hyvinkin huomattavia! Kaikille työntekijöillemme yhteisenä etuna tarjoamme alueellamme (Karkkila-Vihti-Lohja-Raasepori-Hanko) liikuntaseteleitä puoleen hintaan, eli maksat neljän euron setelistä 2 € ja tämä on siis verovapaa etu tiettyyn rajaan asti.
Toivottavasti näemme sinut edunsaajana pian!

Ystävällisin talviterveisin yrittäjä Riku ja henkilöstöneuvottelija Katja Raaseporista
(1.12.2010)

Kysymys/VMP Info: Entä kesäloma, kertyykö sitä jos on koko vuoden töissä eri työpaikoissa?

Vastaus: Kyllä kertyy. Kaikissa työsuhteissa kertyy ihan samalla tavalla kuin vakituisissakin työsuhteissa.

- Vesa Suominen myyntijohtaja VMP
 

Esitä oma kysymyksesi täällä >>
 


 

Kerro kaverille

Sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan viestin välittämiseen.

Viestin voi lähettää yhdellä kertaa kolmelle vastaanottajalle. Erottele osoitteet toisistaan pilkulla ja välilyönnillä, esim. vilma.voimavara@vmp.fi, ville.voimavara@vmp.fi